Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, 2023 yılı birinci çeyrek büyüme rakamını değerlendirerek, “Küresel piyasalarda resesyon beklentilerinin arttığı, içeride ise deprem ve seçimin oluşturduğu risk ve belirsizliğe rağmen pozitif bir büyüme performansı ortaya koymamız oldukça önemli” dedi.

ASO Başkanı Seyit Ardıç, 2023 yılı birinci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. Ardıç, küresel piyasalarda resesyon beklentilerinin arttığı ve yurt içinde de yaşanan deprem ve seçimin ortaya çıkardığı risk ve belirsizliğe rağmen pozitif performans ortaya konulmasının önemli olduğunu dile getirdi. 2023’ün birinci çeyreğinde enflasyonun etkisiyle tüketime dayalı bir büyüme performansının ön plana çıktığını belirten Ardıç, “Tarım ve sanayi sektörü dışında tüm ana sektörlerde

büyümeye olumlu yönde katkı sağladı. Geride bıraktığımız dönemde krediye ulaşmada sıkıntılar, tedarik zincirindeki bozulmalar, lojistik maliyetlerindeki artışlar, ham madde tedariki ve üretime kanalize edilmesindeki problemler sanayi üretimini olumsuz etkilemiştir. Net dış talep katkısı büyümeyi aşağıya çekerken, iç talepteki artış büyümeyi desteklemektedir. İhracatın olumlu katkısı negatife dönerken, ithalattaki artış büyümeyi aşağıya çekmektedir. İhracat ivmemiz son

dönemde azalırken, ithalat seviyesi daha hızlı artmaktadır. Üretim yapısının değişerek, rekabette üstün olduğumuz alanlarda üretime dönülmesi daha faydalı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Ardıç, şöyle devam etti:

“Belirsizlik ve risk algısının yüksek olduğu bir dönemde pozitif bir büyüme performansı ortaya koymamız önemli. Büyümenin en önemli dinamiği yatırım kalemlerinin artmasıdır. Yatırım seviyesindeki artış potansiyel büyümemizi artıran en önemli kalem iken, gerçekleşen büyümenin tüketim ve kamu harcamaları desteğiyle ortaya çıktığı görülmektedir. Sağlıklı büyüme üretim odaklı, yüksek katma değer oluşturan ve ithalata bağımlı olmayan bir üretim modeli ile gerçekleşir. Sürdürülebilir bir enflasyon ve faiz düzeyinde Türkiye ekonomisine olan güvenin tesis edilmesi, potansiyel yakın büyümeye ulaşmada katkı sağlayacaktır.”