Tuba Saraçoğlu

Tüm Makaleleri

Tuba Saraçoğlu

Türkiye’de Kurumsal Yönetimin Tarihçesi

Başarı; bulunduğunuz iş ortamındaki rekabetten kazanan olarak çıkmaktır. Rekabetin gücünü yükseltmenin yolu yönetimden geçmektedir. 2000’li yıllarda kurumsal yönetim anlayışı ülkemizde önemli hale gel...

ABD, AB ve Japonya’nın Yönetim Tarihçesi

Dünya küresel bir pazar haline gelse bile ülkelerin kendi yönetim kültürleri yine kendi insan karakteristikleriyle paralel gitmektedir.

Kurumsal Yönetim Felsefesi

Yönetim, bir grup insanı belirlenmiş ortak hedeflere ve amaçlara doğru yönlendirerek aralarındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlama çabalarının bütünü ya da belirli amaçlara ulaşmak için başkaları va...

İklim Değişikliğine Bağlı Küresel Isınmanın Ekonomiye Etkisi

İklim değişikliği, boyutları ve uzun vadeli sonuçları itibarıyla insan hayatını riske atan en önemli küresel sorunlardan biridir.

Geleceğin Sektörü ve E-Turquality

Ülkemizin devlet destekli marka programı olan Turquality; sadece bir teşvik programı değil, işletmeler için “ihracata değer” katan bir iş modelidir.

Başarı Odaklı Şirketlere Değer Katacak Stratejiler

Başarı odaklı şirketler sadece piyasalar istenildiği gibi olduğunda değil kriz anlarında öne çıkan doğru hamleleri ile başarılı olduklarını gösterirler.

Kriz Anlarında Strateji ve Bütçe Planlaması

Strateji, “işletmenin iç kaynakları ve kabiliyetleriyle dış çevrenin fırsat ve tehditleri arasında uyum sağlayacak faaliyetler” dir. (Hofer ve Schendel) Bir başka tanımda ise “işletmede uzun dönemli...

Başarılı Yönetim Nasıl Olur?

Aile şirketleri geniş bir perspektiften değerlendirildiği zaman kurucu liderin; şirketi sıfırdan kurup olduğu konuma getirirken çoğunlukla otokratik bir yönetim anlayışını benimsediğini görüyoruz.

Turquality ile Geçmişten Günümüze

Türkiye’nin ilk markalaşma programı olan Turquality’nin ana hedefi ; yurtdışında ülkeyi temsil eden Türk markalarının gelişimini hızlandırmak ve şirketlerin yatırımlarına destek olmaktır.

Aile Şirketleri’nde Sistem Modelleri

Aile şirketleri; kâr dağılımının tamamen aile denetiminde olduğu ve yönetimdeki önemli kararların aile tarafından alındığı şirketlerdir.

Reklam Bloğu

Trend Haberler

Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde sahili işgal eden karavanlar kaldırıldı
Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde sahili işgal eden karavanlar kaldırıldı
1
Yurtdışından ikinci telefon getirmek yasak! El konulacak...
Yurtdışından ikinci telefon getirmek yasak! El konulacak...
2
Bedrettin Dalan: “Hedef gözetmeden toplu katliam yapıyorlar”
Bedrettin Dalan: “Hedef gözetmeden toplu katliam yapıyorlar”
3
Üsküdar Belediyesi'inden emekliye 5 bin TL'lik pazar desteği başlıyor
Üsküdar Belediyesi'inden emekliye 5 bin TL'lik pazar desteği başlıyor
4
SARP INTERMODAL 10. YILINDA TALAY LOGISTICS’E DÖNÜŞTÜ
SARP INTERMODAL 10. YILINDA TALAY LOGISTICS’E DÖNÜŞTÜ
5
Lova Yatak’ın Yeni Marka Yüzü Simge Oldu
Lova Yatak’ın Yeni Marka Yüzü Simge Oldu
6