Atilla YILDIZTEKİN Takip et

Atilla YILDIZTEKİN / Son Makaleleri

Atilla YILDIZTEKİN / Bütün Yazıları

banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Atilla YILDIZTEKİN

Bütün Yazıları

Atilla YILDIZTEKİN
Lojistik Yönetim Danışmanı

E-ticaret ve kargo dağıtımları

Küçük ölçekli koli, çuval bazlı taşımalar öncelikle ambar adını verdiğimiz, bölgesel çalışan firmalar tarafından verilirken; taşımacılık hizmeti içine zarf ve kıymetli evrak ve kutuların taşımasının da katılmasıyla daha farklı...
31 Ağustos 2021

Soğuk tedarik zincirlerinde RFID kullanımı

RFID etiketleri, içinde bulunduğumuz zaman dilimi içinde, hızla barkod uygulamalarının yerini almaktadır. Kullanım sayısı arttıkça maliyetleri düşmekte, algılama kabiliyetleri artmakta ve etiketler sadece içine yüklenen bilgileri geri vermek...
05 Ağustos 2021

INTERMODAL, MULTIMODAL, KOMBİNE TAŞIMACILIK

Dışarıdan aldığımız, yanlış kullandığımız, aynı anlamları anladığımız, birbirine karışan 3 terimin farkını açıklamak istiyorum. Intermodal Transport, Multimodal Transport ve Combined Transport' UN (Birleşmiş Milletler) ve ECMT...
05 Nisan 2021

Kara taşımasında verimli çalışma

Biyoloji kitapları canlıların en önemli özelliklerinden birinin de tüketimleri olduğunu yazmaktadır. Her canlı büyür, büyüme enerji gerektiren bir olaydır. Enerji ise mevcut kaynakların tüketilmesi sayesinde gerçekleşir. İnsanoğlu bu tüketimin...
08 Mart 2021

Akaryakıt taşımacılığı

Akaryakıt taşımacılığı, petrol, benzin, mazot ve gazyağı gibi petrol türevlerinin taşınması olarak tanımlanmaktadır. Taşımalar denizlerde tanker gemileri, demiryollarında tanker vagonları, karayolunda akaryakıt tankeri dediğimiz kamyonlarla...
11 Şubat 2021

Ro-Ro taşımacılığı

Deniz taşımacılığı uzak mesafede, en yaygın kullanılan taşımacılık şeklidir. Denize kıyısı olan ülkelerin, yine denize kıyısı olan ülkelerden yüklenecek ürünler için, en ekonomik ve problemsiz taşıma şekli olarak deniz taşıması...
06 Ocak 2021

Tedarik zincirine geçişimiz

Lojistik ülkemizde gelişmektedir. Son 20 yılda kat ettiğimiz yol gurur vericidir. Taşımacılıktan başlayan bir sektör; uluslararası her türde taşımayı, antrepo işletmeciliğini, milli depolamayı, dağıtımı, kargo hizmetlerini, katma değerli...
09 Aralık 2020

Lojistik köyler ve merkezler

Ülkemizde Organize Sanayi Bölgeleri şehir içindeki sanayi kuruluşlarının, şehrin günlük trafik yoğunluğunun sınırları dışına çıkartılması için oluşturulmuştur. Aynı şekilde lojistik köyler ve merkezler de şehir içindeki depolar,...
20 Ekim 2020

Soğuk zincir depolaması

Özellikle balık, et, süt ürünleri gibi soğuk zincir içinde taşınması gereken ürünler kısa raf ömrüne sahiptir. Bu ürünlerin rafa en kısa zamanda ulaşması satış süresini ve olanağını artıran bir unsurdur. Soğuk raflarda en uzun...
13 Ağustos 2020

Küresel lojistikte yeni kavramlar

Artık yazılarımıza lojistiğin tanımıyla başlamıyoruz. Lojistik ülkemizde de sadece bir taşıma veya depolama olmadığının bilindiği bir iş kolu haline geldi. Yüzlerce lojistik şirket, dernekler, dergiler, yüksek okul ve üniversiteler sayesinde...
10 Temmuz 2020

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞERLİ HİZMETLER

21 yüzyılı değişim çağı olarak isimlendiriyoruz. Her şey, bir önceki iş yapma şeklimizden daha farklı yapılıyor. 20. yüzyılın ilk yarısında ambar dediğimiz, son çeyreğinde depo adını verdiğimiz tesislerimiz; 21. yüzyıl başında...
10 Haziran 2020

DEPOLARDA YENİ TEKNOLOJİLER KULLANIYORUZ

'Büyüyen depolarda, içerideki palet ve koli hareketinin hızlanması için, konveyörlerle çıkışa kadar taşıma yapılıyor. Yükleme alanlarında palet veya koli, hatta ürün barkoduna göre ayrıştırma yapan, farklı kapılara otomatik yönlendiren...
08 Mayıs 2020

Intermodal Taşımacılık

Intermodal taşımacılık, birden fazla taşıma modunu kullanarak, bir intermodal konteyner veya bir TIR römorkunda yükün taşınmasını içerir. Bu yöntem dağınık yük taşımayı azaltır ve böylece güvenliği artırır, hasar ve kaybı azaltır...
13 Nisan 2020

Karayolu taşıması

Karayollarımız üzerinde yaptığımız taşıma, en önemli taşıma modu olarak görülmektedir. Diğer tüm taşıma şekillerinde uzak mesafe taşımaları terminal, istasyon, liman adını verdiğimiz tesislere taşınırken karayolu taşıması büyük...
04 Mart 2020

Limanlarımız ve demiryolu taşımacılığı

Deniz taşımacılığını tarih kitapları 'ilk uzak mesafe taşıma şekli” olarak tanımlar. Kara yollarının olmadığı dönemlerde, dünya ticaretinin deniz yolları ile yapıldığını görüyoruz. Limanlar daha sonra kara yolları ile birbirine...
09 Ocak 2020

Perakende ürün dağıtımı

Perakende ürünler çevremizde en yaygın şekilde gördüğümüz ürünlerdir. Perakende ürünlerin son teslim noktası tüketicilerdir. Bundan dolayı üretimden çıktıktan sonra, tüketime kadar giden yolculuğu dağıtım olarak isimlendirilir. Perakende...
12 Aralık 2019

Taşımacılık ve lojistik fuarları

Gelişmekte olan sektörlerin büyümelerinin belirlenmesinde bazı göstergeler vardır. O sektöre yapılan yatırım miktarındaki artış oranı bunların başında gelir. Daha sonra o sektördeki çalışanların devir hızı, sektörel dergilerin sayısında...
21 Kasım 2019

Taşımanın geleceği parsiyel taşımacılıkta

Akademik anlamıyla 'Taşıma”, halk kullanım deyişi ile 'Nakliye” bir ürün grubunun başlangıç noktası, yani yükleme noktasından; araç içine alarak bitiş noktasına yani boşaltma noktasına kadar iletilmesi anlamına gelmektedir....
10 Eylül 2019

TEDARİK ZİNCİRİNDE ENERJİ LOJİSTİĞİ

Enerji lojistiğinin kuralları sık sık değişmekte birçok bakanlık kendi yetki alanlarında sık sık tebliğler çıkartmakta ve kontroller yapmaktadır. Bu takibi uygulamacılar için son derece zor bir işlemdir. Bunun çözümü ADR yani tehlikeli...
14 Şubat 2019

Limanlarımızda değişimi yaşamak

Limancılık sektörü yoğun bir değişim yaşıyor. Birçok kuruluş büyüyor, yeniden yapılanma içinde, yeni teknolojilerin uygulanması ile uğraşıyorlar, lokal ortak arayışları hızla devam ediyor, yabancı kuruluşlar Türkiye'ye gelmeye...
17 Ocak 2019

Türkiye'de Lojistiğin Gelişmesi ve Fuarların Katkısı

Türkiye'de lojistik, Cumhu­riyetin ilanından sonra, Os­manlı döneminde yabancılar tarafından inşa edilen ve ken­di hammaddelerini taşımak için kullanılan demiryollarının millileştirilmesi ve şehir­lerarasındaki ana yolların inşaatıyla...
06 Kasım 2018

Forwarder’lar veya taşıma işleri organizatörleri

Forwarder'lık ciddi bir iştir. Her şeyden önce size tüm nakliyesinin sorumluluğunu verecek kadar güvenen müşterilere ihtiyacınız vardır. Geçmişte nakliye komisyoncuları olarak, hiç sevmediğimiz bir isimle çalışan firmalar, yine sektörün...
08 Ekim 2018

Komple, parsiyel ve kargo taşımacılığı

Hiçbir tedarik zincirinde tek taşıma metoduyla çalışamazsınız. Deniz hava, kara, demiryolu seçenekleri dışında, komple araç taşıması, parsiyel taşıma ve kargo taşıması gibi sistemlerin de karar mekanizmasına dahil edilmesi gerekiyor....
05 Eylül 2018

GIDA LOJİSTİĞİ

Zincir mağazaların sayılarının artması, aktarma depolarının yanında büyük merkezi depoların kurulması ve bunların dağıtım merkezi haline getirilmesi ile özellikle frigorifik taşıma yapmak zorunlu hale geldi ve dondurulmuş gıda sektörünün...
02 Ağustos 2018

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI

Havayolu taşımacılığı 500 km'nin uzağındaki, acil, raf ömürlü ve kıymetli taşımalar için kullanılıyor. Hava kargo taşımacılığı sadece uçaklarla yapılan taşımaları değil; bunun öncesindeki ve sonrasındaki operasyonları...
11 Temmuz 2018

Proje lojistiğinin ana hatları

Proje lojistiği normal, uzun süreli lojistik hizmetlerin dışında kalan; başlangıcı ve bitişi belli olan, tek seferlik bir taşıma ve depolama operasyonu. Genellikle ölçü olarak kara taşıma ölçü limitlerinin dışında ve ağırlık olarak...
04 Haziran 2018

Türkiye’de otomotiv lojistiği

Türkiye'de otomotiv üretimi artmakta ve bunun yanında otomobil ithalatı ve ihracatı da artış göstermektedir. Üçüncü taraf lojistik sağlayıcıları için lojistik yeni fırsatlar yaratmaktadır. Otomotiv Sanayi Derneği kayıtlarına göre;...
18 Mayıs 2018