CILT Next Generation Türkiye Başkanı Mert Akyıldız ile Başkan Yardımcısı Avukat Ezgi Yurdakul ise açılış kapsamında düzenlenen panelde, Next Generation Türkiye’yi tanıtarak, vizyonları, projeleri, gelecek planları ile yürütülmekte olan faaliyetleri hakkında bilgiler verdiler. Ayrıca yaptıkları sunumlarda Next Generation bakış açısıyla Türkiye lojistiğinin geleceğini şekillendirecek eğitim, dijital dönüşüm ve yükselen trendler hakkındaki değerlendirmelerini paylaştılar.

CILT’nin gençlik vizyonu, geleceğin sektör liderlerini ve sektörde görev alan gençleri desteklemeyi hedefliyor. CILT Türkiye’nin gençlik kanadı olan Next Generation (Next Gen) Komitesi lojistik, tedarik zinciri ve taşımacılık sektörüne yepyeni bir enerji ve perspektif getirecek.

Üniversite öğrencileriyle sektöre yeni adım atan profesyonelleri bir araya getiren komitenin başlıca hedefleri arasında, gelecek neslin CILT Türkiye’ye etkin katılımını teşvik etmek, ödüller ve mentörlük aracılığıyla potansiyellerini ortaya çıkarmak ve kariyer gelişimlerini desteklemek, Türkiye’deki gençlerin yerel ve uluslararası “Gelecek Nesil” ağlarıyla güçlü bağlantılarını kurmak ve geliştirmek bulunuyor.

WhatsApp Image 2023-12-27 at 12.25.19

Next Generation Komite Başkanı Mert Akyıldız liderliğindeki komite, CILT Türkiye’nin vizyon ve misyonuna uygun projeler geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, gençlerle sektörün deneyimli üyeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi hedefleyen Başkan Mert Akyıldız, sektörde gelecek neslin sesini duyurmak adına önemli bir rol üstleniyor.

WhatsApp Image 2023-12-28 at 15.51.56

Next Generation Türkiye Başkan Yardımcısı ve Projeler Koordinatörü Avukat Ezgi Yurdakul, projelerin yürütülmesini sağlamanın yanı sıra üniversite öğrencilerine Next Gen’i tanıtarak, gençleri enerjileriyle birlikte CILT Türkiye çatısı altında buluşturma görevini üstleniyor.

Next Generation Türkiye Komitesi, lojistik ve taşımacılık sektörüne yönelik yakın ve uzun vadeli projelerle, dijitalizasyon, yeşil enerji, verimlilik ve teknoloji gibi konularda önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Komite, geleceğin liderlerini yetiştirmek ve sektördeki gelişmeleri desteklemek için aktif bir rol üstlenmeye devam edecek.