Türkiye’nin ilk markalaşma programı olan Turquality’nin ana hedefi ; yurtdışında ülkeyi temsil eden Türk markalarının gelişimini hızlandırmak ve şirketlerin yatırımlarına destek olmaktır.

23 Kasım 2004 tarihinde ilk kez yürürlüğe giren Turquality programı; küresel pazarlardaki değişimler ve program paydaşlarının talepleri de dikkate alınarak, stratejik bir gelişim ve değişim sürecinden geçerek bugün bulunduğu noktaya ulaşmıştır.

Turquality modelinde; stratejik planlama, insan kaynakları yönetimi, performans yönetimi, bütçe yönetimi, marka yönetimi, satış-pazarlama yönetimi, bilişim yönetimi, risk yönetimi, tedarik zinciri yönetimi gibi konular ele alınır.

TURQUALITY’DE 2004 – 2023 DEĞİŞİMİ

Turquality ile ilgili teknik çalışmaları yürütmek üzere Ekonomi Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İhracatçı Birlikleri ile özel sektör temsilcileriyle; Turquality Çalışma Grubu ve Turquality Sekretaryası oluşturulmuştur. Turquality Çalışma Grubu tarafından izlenecek strateji belirlenmiştir. Oluşturulan strateji doğrultusunda, tekstil ve hazır giyim bu programın pilot sektörü olarak belirlendi. Gerekli kriterleri sağlayan markalar ile ilk adım atılmıştır. Bu projenin ülkeye sağlayacağı katkıyı ilk yıllardan itibaren bilen ve takip eden biri olarak 2010 yılında İşletme Yüksek Lisansı (MBA) bitirme projemi Turquality üzerine yazdım. Bu konuda yazılan ilk araştırma projelerinden biri olduğunu siz değerli yoldaşlarım ile paylaşmak isterim.

24/05/2006 tarihinde bu proje ile ilgili tebliğ’in yayınlanmasıyla 33 marka Turquality Destek Programı’na, 22 marka ise Marka Destek Programı’na alındı. Aradan geçen 17 yıl sonunda yani 2023 yılında desteklenen marka sayısı; 5973 sayılı karar kapsamında 172 firmanın 184 markası Turquality Destek Programı’nda, 114 firmanın 118 markası Marka Destek Programı’ndan faydalanmaktadır. 2564 Sayılı Karar kapsamında 24 firmanın 26 markası Turquality Destek Programı’nda, 31 firmanın 31 markası Marka Destek Programı’ndan, 447 Sayılı Karar kapsamında 13 firma e-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Destek Programı’ndan istifade ediyor. 2023 yılına geldiğimizde ürün veya hizmet ihracatı yapan veya yapma potansiyeli olan KOBİ ve KOBİ üstü firmalar için hibe tutarı yıl bazında 200 milyon‘a çıkarıldı.

Turquality kapsamına girecek ürün ihracatını kapsayan sektörler arasında; cam ve cam ürünleri, doğaltaş ve seramik, elektronik, enerji, hazır giyim, kimya, kuyumculuk ve mücevher, makine, mobilya, orman ürünleri, otomotiv – yan sanayi, tekstil yer alıyor. Hizmet sektörüne de bilişim, eğitim, elektronik oyunlar, film, gastronomi, konaklama, lojistik, sağlık turizmi, ulaştırma altyapı hizmetleri, yazılım, yolcu taşıma Turquality destekleri kapsamına alınmıştır.

TURQUALITY’NİN İKİ ÖNEMLİ KANADI

Turquality için iki önemli konu bulunmaktadır. Birincisi; mevcut performans, diğeri kurumsal yetkinliktir. Mevcut performans için gerekli fonksiyonlar; finans ve markadır. Kurumsal yetkinlik için ise pazarlama, müşteri, insan kaynakları, kurumsal yönetişim, ürün tasarımı, bilgi işlem, tedarik zinciri ve stratejik planlamadır. Marka yönetimi; hem performans hem de yetkinlikte ortak paydada yer almaktadır. Marka olmaya giden yolda alacağınız profesyonel danışmanlık; size dünyanın kapılarını daha hızlı açacaktır. Okyanusu keşfetmek her girişimcinin hayalidir ama başarılı rotayı bulmak ancak doğru pusula ile mümkündür...