İklim değişikliği, boyutları ve uzun vadeli sonuçları itibarıyla insan hayatını riske atan en önemli küresel sorunlardan biridir.

r. Atmosferdeki sıcaklık artışıyla kendini gösteren iklim değişikliği; okyanusların ısınması, buzulların erimesi, deniz seviyesindeki yükselme, olağan dışı doğa olaylarındaki artış ve benzeri gelişmelerdir. Genel olarak bakıldığında iklim değişikliğinin küresel ısınma kaynaklı olduğu söylenebilir. Küresel ısınma; “Atmosfere salınan sera gazlarının artması nedeniyle dünyanın ortalama yüzey sıcaklığının artmasıdır.” şeklinde tanımlanabilir. Bu konuyla ilgili Dr. Haldun Ersen‘in iklim değişikliği ve çevresel sürdürülebilirlik eğitimini takip ettim. Küresel ısınmayı tetikleyen asıl sebebin; havadaki karbondioksit oranının artışıyla ilgili olduğu bununla beraber karbondioksit, metan ve azot gibi gazların ısıyı hava içinde hapsettiği görülmektedir. Böylece havadaki karbondioksit oranı arttıkça dünyaya gelen güneş ışınları olması gerekenden daha fazla emilmekte ve bu da atmosferdeki ısının artmasına sebep olmaktadır.

DÜNYA TEHDİT ALTINDA

İklim değişikliğine bağlı kuraklık, sel ve fırtına gibi afetlerden en fazla etkilenecek yerler Sahra altı Afrika, Güneydoğu Asya, Orta ve Güney Amerika’dır. Afetlerin can kayıplarının yanında ekonomik bedelleri de vardır. Orta ve az gelirli ülkelerin afetlerin zararlarını karşılayacak bütçelerinin olmaması, toplumların daha da yoksullaşmasına yol açmaktadır. Dünya Bankası verilerine göre Batı Afrika’da yaşanan ve etkisini artıran yüksek sıcaklıklar, geçim ve gıda güvensizliği oluşturarak insanları zor koşullarda yaşamaya sürüklüyor. Düşük ve orta gelirli ülkelerdeki şehirler hava kirliliği açısından en düşük puanı alıyor. Dünyadaki araştırmalarda; fosil yakıt kullanımına bağlı olan ‘karbon salımı’nı azaltıp, oksijen miktarını çoğaltabilecek ormanların sayısını arttırmamız gerekmektedir.

YENİLENEBİLİRDE LİDER ÜLKE

Dünya İklim Zirvesi’nde konuşan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konudaki yaklaşımı ülkemiz için önemli bir gelişme yaşandığını göstermektedir. Türkiye’nin katkı beyanına göre 2012 -2030 yılları arasında 1 milyar 920 milyon ton sera gazı emisyonu engelleyeceğini belirten Cumhurbaşkanımız Erdoğan, “Türkiye bugün yenilenebilir enerjide bölgesinde lider ülke konumdadır. Hâlihazırda elektrik kurulu gücümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yüzde 52,3’dür. Bu oranla Avrupa’da 6, dünyada 13. sırada yer alıyoruz. Hidroelektrik santrali kurulu gücünde ise Avrupa’da ikinci, dünyada dokuzuncu sıradayız. Enerji verimliliğine yönelik atacağımız adımlar sayesinde 2023 yılında 66,6 milyon ton karbondioksit emisyon azaltımı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

FOSİL YAKITLARA KARŞI YATIRIM

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de karbon ayak izi, ekolojik ayak izinin en büyük yüksek olduğu ülkelerdendir. Doğal gaz ve ham petrol gibi fosil yakıtları ana enerji kaynakları olarak kullanan Türkiye aynı zamanda bu kaynakları ithal etmek zorunda kalmaktadır. Üstelik enerji kullanımı ve üretimde yurt dışına bağlı olmak cari açığa neden olmakta ve karbon ayak izini direkt arttırdığını görüyoruz. Ancak hidrolik, güneş, rüzgâr, jeotermal gibi yenilebilir enerjiler, fosil yakıtlara bağlılığı önemli oranda azaltacak kaynaklara yatırım yaparsak küresel ısınmaya karşı direncimiz daha güçlü olur. Aynı zamanda ekonomimizi gelecekte avantajlı hâle getirmek için önemli bir adım atmış oluruz. “Dünya, her insanın ihtiyacını karşılayacak kadarını sağlar, ancak her insanın açgözlülüğünü değil.” - Mahatma Gandhi “İklim değişikliğinin etkisini hisseden ilk kuşağız ve bu konuda bir şeyler yapabilecek son kuşağız.” -Barack Obama

Gündemin en ilgi çekici gelişmelerini okuyucusuna aktaran Ekovitrin dergisine, yayın bayileri, zincir mağazalar, D&R mağazaları, Türk Telekom e-dergi platformu ve Dünya Store’dan temin edebilirsiniz...

Ekovitrin Medya Grubu'nun yayın portalı www.ekovitrin.com, Türkiye başta olmak üzere dünyada yaşanan son dakika gelişmelerini anında okuyucusuna ulaştırıyor.

İş ve ekonomi dünyası başta olmak üzere, finans, borsa, ekonomi, sağlık, sanat ve spor dünyasından gelişmeleri takip etmek için takipte kalın. 

Aşağıdaki linklerden uygulamamızı indirebilirsiniz.

AppStore 

 Google Play Store