Başarı odaklı şirketler sadece piyasalar istenildiği gibi olduğunda değil kriz anlarında öne çıkan doğru hamleleri ile başarılı olduklarını gösterirler.

Şirketler için kriz anlarında doğru bilgi aktarılması ve şefafığın dikkate alınması büyük önem taşımaktadır. Strateji belirlemek kriz yönetimini kolaylaştırır ve bu süreçte en önemli paydaş kurum çalışanları ve doğru stratejilerdir.

Kriz durumunda izlenmesi gereken adımların sırasıyla strateji belirlenmesi, hızlı aksiyon alınması, ön araştırma yapılması, iç iletişim sürecine öncelik verilmesi ve hedef kitlenin bilgilendirilmesidir. Krizlerde geleneksel olarak CEO ve Genel Müdürler küçülmeye, giderleri kısmaya odaklanırlar. Aslında bu dönemler tam inovasyon dönemleridir.

Krizlerde müşteri ihtiyaç ve beklentileri değişir. Pazara yakın olan firmalar bunları anlar ve inovasyon ile bu ihtiyaçları karşılar. Bu döneme hazır olmak için yenilikçi düşünme ve inovasyonu şirketin tüm bölümlerinde hakim kılmak, önceliklendirmek ve ödüllendirmek gereklidir. Şirkete kazandırılacak süreç, pazar, ürün, hizmet, vb inovasyonlar ile şirket krizden güçlü çıkacaktır. Ayrıca kar odaklı yönetim kriz dönemlerinin tek yönetim tarzıdır.

BAŞARILI BÜTÇELEME STRATEJİSİ

Bütçeler stratejik planda yer alan vizyon, misyon, stratejik hedefer ve amaçlarla uyumlu olmalı ve stratejik planlamaya dayalı hazırlanmalıdır. Şirketlerin rekabet ve farklılaşma stratejilerinden sonra gelirlerini arttırmak için oluşturacağı başarılı bütçenin aşamalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Eski bakış açısıyla ilk bütçelenecek ürün/hizmetlerin tespiti yapılır ve bu ürün/ hizmetlerin satış bütçeleri gerçekleştirilmeye çalışılırdı. Bütçeleri tutturmak için ne pahasına olursa olsun, ürünlerin fiyatları düşürülerek önümüze gelene satılırdı. Günümüzde ise müşteri konusunda seçici davranmanız yani müşteri odaklı bütçeleme stratejisi uygulamanız daha yararlı olacaktır.

2. Müşterimiz için ister değer olsun ister olmasın ürün veya hizmetimizin bütçesini yapıyorduk. Günümüzde ise müşterilerin onların karşılanmamış ihtiyaçlarına cevap verecek ve bununla oluşan yepyeni değerleri bütçelemeniz gerekir. Bu değerler; yeni ürün, ürün performansının artırılması, müşterinin bugüne kadar göremediği ihtiyacı görmek ve fiyat stratejisine doğru karar vermektir.

3. Müşteriye sunacağımız değerin satış fiyatını ve maliyet yapısını bütçeleyerek, sonuçta karlılık bütçemizi oluşturmanız gerekir. Böylece yeni iş modelimizin ne kadar anlamlı ve karlı tespit etmiş olursunuz.

4. Başarılı bir modeli hayata geçirebilmek için ne kadar fiziksel, entelektüel, insan ve mali gibi yeni kaynaklara ihtiyacımızın olduğunu bütçelememiz gerekir. Her kaynağın alt kalemleri aşağıda gösterilmiştir. Fiziksel kaynaklar bütçesi;İmalat tesisi, binalar, ekipman, araçlar, makineler, sistemler, teknolojileri ve dağıtım ağları. Entelektüel kaynak bütçesi; patent, markalar, özel bilgi, telif hakları, ortaklıklar ve müşteri veri tabanı bütçeleri. İnsan kaynakları bütçesi; yeni iş modeli için gerekli iş gücü bütçesi. Mali kaynak bütçesi; finansal kaynak bütçesi.

5. Mevcut beceri ve süreçlerle yeni iş modelinizi tasarlamak zordur. Yeni iş modeline geçerken, beceri ve süreçlerin geliştirilmesi için yatırım bütçesi gereklidir.

6. Şirkete rekabet avantajı sağlayacak faaliyetleri şirket içinde yapmalısınız. Geri kalan faaliyetleri dışarıda kime ve hangi fiyat ile yaptıracağımızı planlamanız gerekir. İşlerin dışarı verilmesindeki hedef maliyet azaltma ve hızlı cevap verilmesidir.

FARKLI OLUN, FARKLI DÜŞÜNÜN

Kriz zamanlarında şirketi ileri götürecek bu farklı bütçeleme stratejisinin başarısı için, yukarıda sıraladığım altı boyutun bütünsel olarak ele alınması gerekir. Bunu başarıyla yaptığınız takdirde müşterinin fiyat üzerine bir farklılık primi koymasını sağlayarak, piyasa ortalamasından daha yüksek fiyata ürün / hizmetimizi satabilir, kârlılığımızı artırabilir, daha çok para kazanabilirsiniz. İş hayatında başarılarını hepimizin bildiği Steve Jobs’un yazımı özetleyen cümlesi ile bitirmek istiyorum. Farklı olun, farklı düşünün. Sıradan işler yapmaktansa aykırı işler ortaya koymak size farklılığı getirecektir. (S. Jobs)