Yönetim, bir grup insanı belirlenmiş ortak hedeflere ve amaçlara doğru yönlendirerek aralarındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlama çabalarının bütünü ya da belirli amaçlara ulaşmak için başkaları vasıtasıyla iş görmek biçiminde tanımlanmaktadır.

Yönetim beşeri bir faaliyettir ve insan odaklıdır. Günümüzün çağdaş yönetim anlayışını temsil eden ‘kurumsal yönetim’ de tıpkı yönetim faaliyeti gibi, hem süreç odaklı hem de beşerî unsurları temel almaktadır. Ancak temel misyonunu kaliteye ulaşmaya bağlamaktadır. ‘Kurumsal yönetim’ kavramı, kaliteyi gerçekleştirmeyi bütün bir kuruma yayılmış çaba olarak ifade etmektedir.

‘Kurumsal yönetim’de müşteri, odak noktasıdır. Bu çerçevede ‘kurumsal yönetim’ müşteri beklentilerini anlamaya ve gerçekleştirmeye yönelen ve müşteri tarafından tanımlanan kaliteyi, tüm faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ürün ve hizmet bünyesinde oluşturan bir yönetim biçimidir. Bu amaçlarla günümüzdeki yıkıcı rekabet karşısında ayakta kalmanın ve gelişmenin yeni dinamizmi olan ‘kurumsal yönetim’ basit, fakat etkin bir modeli temsil etmektedir. Bu nedenle söz konusu modeli, felsefe ve ilkeleriyle ortaya koymak ve bunları anlamak, başarının ön şartlarındandır.

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ LİDERİ ‘WALTER ANDREW SHEWHART’

Sürekli geliştirme ve Japonya uygulamasıyla “kaizen”, sürekli bir gelişmeyi ifade eder. Gerçekte sürekli geliştirme kavramını Shewhart ortaya atmış, en başarılı uygulamaları ise Japonlar gerçekleştirmiştir. İstatistiksel kalite kontrolün babası olarak tanınan, toplam kalite yönetimi lideri, Amerikalı fizikçi ve mühendistir. Walter Shewhart, 1918’de Western Electric’de çalışmaya başladı ve burada 1924’e kadar işine devam etti. 1925 yılında Bell Telephone laboratuvarlarında işe başladı.

Bell Telephone’da gerçekleşen montaj kaynaklı hatalara yapılan yatırımların fazla olması, şirketi süreçleri yenileme düşüncesine yöneltti. Shewhart, bir kontrol çizelgesi hazırladı ve arıza varyasyonları ile ekipman kalitesini ayırt etmek için kullandı. Bu kontrol çizelgeleri, daha sonra 6 Sigma’nın da temelini oluşturdu. Shewhart; varyasyonları kontrol altında tutmanın, gelecekteki sonuçları tahmin etmenin ve ekonomik olarak yönetmenin önemi üzerinde durdu.

Daha sonra endüstriyel kalite kavramının da ötesinde, istatistiksel çıkarımlar yaparak yeni ufuklar açtı. Sürekli geliştirme stratejisi, sanayi tarihinde çok önemli bir aşamayı simgeler. Çünkü bu aşamayla statik yönetim anlayışı dinamik hale gelmiştir. ‘Planla–Uygula’ şeklinde ortaya çıkan statik yönetim anlayışı, dinamikliğini PUKÖ döngüsü adı verilen “Planla-UygulaKontrol Et-Önlem Al” şeklinde kazanmıştır. Bilindiği gibi pek çok yönetici sadece planlama yapar ve bunları uygular, küçük bir grup ise bunları denetler.

KURUMSAL YÖNETİM ÖĞELERİ

Kurumsal yönetim felsefesinin yapısı, rekabetçi yönetim anlayışına dayanmaktadır. Son 20-30 yılda yaşanan değişimler, sanayi ve ticarette rekabete yeni boyutlar kazandırmıştır.

Önceleri şirketlerin amaçları, karlarını maksimize etmek şeklinde ifade edilirken, günümüzde bu amaç rakiplerinden daha iyiyi ve farklılığı gerçekleştirerek ayakta kalma şekline dönüşmüştür. Kurumsal yönetim felsefesi 4 temel öğeye indirgenebilir. Bunlar: İç ve dış müşteri önceliği, süreçlerin iyileştirilmesi, tam katılım ve önce insan anlayışına dayalı ekonomik etkinliktir. İnsan, sadece üretim faktörleri arasında ön plana geçmekle kalmamış, müşteri olarak ağırlığını kurumlar üzerinde hissettirmeye başlamıştır.

Günümüz rekabet ortamında gerek çalışanların gerekse müşteri ihtiyaçlarının ön plana çıkması, insanı keşfetme olgusunu da beraberinde getirmiştir. Bu olgu, bilim ve iş adamlarını yeni arayışlara yöneltmiş, sonuç olarak kurumdaki her şeyin kaliteli olması anlamına gelen ‘kurumsal yönetim felsefesi’nin önemi artmıştır.

“Bir iş kurmak için neye ihtiyacınız var? Üç basit şey: Ürününüzü herkesten daha iyi tanıyın, müşterinizi tanıyın ve başarılı olmak için yanıp tutuşan bir arzuya sahip olun.” (Dave Thomas, Wendy’nin Kurucusu) “Bir itibar oluşturmak 20 yıl, onu mahvetmek ise beş dakika sürer. Bunu düşünürsen, her şeyi farklı yaparsın.” (Warren Buffett, Dünyanın En Zengin Yatırımcılarından)

Gündemin en ilgi çekici gelişmelerini okuyucusuna aktaran Ekovitrin dergisine, yayın bayileri, zincir mağazalar, D&R mağazaları, Türk Telekom e-dergi platformu ve Dünya Store’dan temin edebilirsiniz...

Ekovitrin Medya Grubu'nun yayın portalı www.ekovitrin.com, Türkiye başta olmak üzere dünyada yaşanan son dakika gelişmelerini anında okuyucusuna ulaştırıyor.

İş ve ekonomi dünyası başta olmak üzere, finans, borsa, ekonomi, sağlık, sanat ve spor dünyasından gelişmeleri takip etmek için takipte kalın. 

Aşağıdaki linklerden uygulamamızı indirebilirsiniz.

AppStore 

 Google Play Store