Ülkemizin devlet destekli marka programı olan Turquality; sadece bir teşvik programı değil, işletmeler için “ihracata değer” katan bir iş modelidir.

3 Kasım 2004 tarihinde ilk kez yürürlüğe giren Turquality Programı, küresel pazarlardaki değişimler ve program paydaşlarının talepleri de dikkate alınarak, bir gelişim ve değişim sürecinden geçerek, günümüzde e-Turquality ile stratejik noktaya ulaştı. Turquality programı, firmaları kurumsal, finansal ve operasyonel anlamda destekleyen bir markalaşma destek platformu olarak başarısını sürdürüyor. Turquality iş modelinde, stratejik planlama, insan kaynakları yönetimi, performans yönetimi, bütçe yönetimi, marka yönetimi, satışpazarlama yönetimi, bilişim yönetimi, risk yönetimi, tedarik zinciri yönetimi gibi tüm konular ele alınıyor.

BİLİŞİM SEKTÖRÜ DESTEKLERİ

Türkiye bilişim sektörünün globalleşmesi ve e-Turquality (Bilişim Yıldızları) Programı hakkındaki karar, 20 Nisan 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararı ile çıktı. Bu kararda amaç; bilişim sektöründeki şirketlerin ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazanmaları amacıyla altyapılarının ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesidir. Bununla beraber ürün ve hizmetlerinin yurt dışında tanıtımı, pazarlanması, tutundurulması, markalaşması için gerekli faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasının sağlanmasıdır. Bilişim sektörüne e-Turquality destekleri verildi. Kapsama alınan sektörler olarak, Türkiye’de yerleşik bilişim ve alt sektörlerinde yer alan Yazılım, Gömülü Yazılım, Dijital oyun, E-Spor, Finansal Yazılım ve Teknolojiler, Blok Zincir Yazılım ve teknolojiler, Yapay zeka, Büyük veri, Siber güvenlik, Akıllı şehir yazılım ve hizmetleri, Yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, Telekomünikasyon, 5G, Bulut ve İletişim Hizmetleri, Veri hizmetleri, Bilişim Hizmetleri, Sistem Bakım ve Destek Hizmetleri ve Dijital Aracılık ve Hizmet Platformları olarak sıralanmaktadır. Bu destek tutarları konularına göre yüzde 50 ila yüzde 75 arasında yapılmaktadır.

TURQUALITY’YE KATILAN KAZANIYOR

Ülkemizin devlet destekli ilk marka programı olan Turquality programına katılan firmaların etki analizi sonuçlarına göre; Turquality kapsamından önce kilogram başına ihracat 6,91 dolar iken, Turquality kapsamına girdikten sonra kilogram başına ihracatın 12,19 dolara çıktığı açıklandı. Diğer başlıklara bakıldığında; Turquality-marka programı kapsamına giren firmalar, ihracat yaptıkları ülke sayısını yüzde 78,6 artırdı. Katılımcı firmaların yüzde 64,3’ü programa katıldıktan sonra yurtdışı mağaza, showroom, depo vb. birim sayısının arttığını belirtti. İhracat cirosunda artış olduğunu belirten firmaların oranı yüzde 76,2 oldu. Katılımcıların yüzde 86’sına göre Turquality, hem teşvik programı, hem yönetim iş modeli olarak görülerek, işlerinin sistematize edilmesini sağladı.

E-TİCARET YATIRIMLARI

Küreselleşen ekonomi; bilgisayar teknolojisini daha etkin kullanmaya başladı ve dijital dönüşüme geçiş hızlandı. Özellikle ofis çalışanlarının uzaktan çalışmasıyla ofis giderleri düşmeye başladı. Bir süre sonra ofisler ya daha küçülecek ya da kaldırılacak. Müşteri ve pazar açısından baktığımızda, birçok firma e-ticaret yatırımına girmeye başladı. Bu alanda rekabet kızışacak çünkü müşteriler online alanında daha rekabetçi firmaları tercih etmeye başladılar. Şirketler; değişim ve dönüşümü gerçekleştirme noktasında, eski alışkanlıklarından vazgeçmekte zorlanıyorlar. Başarı odaklı şirketler; bizim gibi deneyimli danışmanlık şirketleriyle çalıştıklarında günümüz şartlarındaki en verimli yöntem ile maliyetlerini düşürüyor. Sonrasında hızlı dönüşüm ile rakiplerini geride bırakıp kârlılıklarını arttırıyorlar. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un çok sevdiğim sözünü sizle paylaşmak istiyorum. ‘’Bir şirket için marka, bir kişi için itibar gibidir. Zor şeyleri iyi yapmaya çalışarak itibar kazanırsınız.