1 Temmuz 2024 sonrası konut kiralarındaki artışta yüzde 25 sınırı kalkıyor. Doğru Bilinen Yanlışlar! Son dönemde kamuoyunda gündeme gelen konut kira artışlarıyla ilgili yüzde 25’lik sınırın kalkıp kalkmayacağına dair tartışmalar, kiracılar ve ev sahipleri arasında belirsizlik yaratmış durumda. Bu konuda doğru anlaşılması gereken bazı önemli noktaları siz değerli okurlarımız için yazımızı kaleme alıyoruz.

1. Kira Bedelinin Artışı Zamanlaması

01/07/2024 tarihinden itibaren kira bedelleri doğrudan artırılamayacak, mevcut kira döneminin sonunda artış yapılabilecektir. Örneğin, bir kira sözleşmesi 01/11/2024 tarihinde sona eriyorsa, kira bedeli artışı, en erken 01/11/2024 tarihinde gerçekleştirilebilir. 01/07/2024 tarihinden sonra ev sahibinin tek tarafl ı olarak kira bedelini artırma yetkisi bulunmamaktadır.

2. Artış Sınırı Değişikliği

01/07/2024 tarihi itibariyle konut kiralarında uygulanan yüzde 25’lik artış sınırı kalkacaktır. Eğer ki mevcut düzenlemenin uygulanma süresi uzatılmazsa (örneğin yüzde 25 sınırının 1 Temmuz 2025 tarihine kadar uygulanmasına ilişkin tekrar geçici yasa getirilmesi), bundan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde, Türk Borçlar Kanunu m.344/1 uyarınca, önceki kira yılı TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) değişim oranını aşmamak şartıyla, sözleşmede kararlaştırılan oranda, artış yapılabilir. Bir diğer ifadeyle, kira sözleşmesinde, TÜFE’nin üzerinde bir artış oranı belirlenemez, belirlenirse TÜFE’yi aşan kısım, kısmi olarak hükümsüz olacaktır.

3. Tek Tarafl ı Artış Yasağı

Kiraya veren tek tarafl ı olarak kira bedelini istediği gibi artıramaz. Tarafl ar arasındaki sözleşmede artışa ilişkin hüküm yoksa ve tarafl ar anlaşamazsa, anlaşmazlık durumunda, artış miktarı hakim tarafından belirlenir ve bu belirlenen oranın üst sınırı yine TÜFE ile belirlenir.

4. Çifte Artış Uygulaması

01/07/2024 tarihi sonrasında, sosyal medya ve haber sitelerinde yayılan, çifte artış yapılabileceğine ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kira bedeli, kira dönemi sonunda TÜFE’yi aşmamak kaydıyla bir defa artırılabilir.

5. Uzun Süreli Sözleşmelerde Kira Bedeli Değişimi

Beş yıldan uzun süreli veya beş yılın sonunda yenilenen kira sözleşmelerinde, emsal kira bedelleri ve piyasa koşulları dikkate alınarak kira bedelinin yeniden belirlenmesi talep edilebilir. Yüzde 25 sınırı kalksa dahi, yasal şartlar oluşmuşsa, kiraya veren tarafından kira tespit davası açılabilir. Bu noktalar doğrultusunda, konut kiralarında yapılacak, artışların mevcut yasal çerçeveye uygun olarak gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir. Kiracılar ve ev sahipleri, sözleşme şartlarını detaylı bir şekilde gözden geçirmeli ve yasal haklarını bilerek hareket etmelidirler. Ucu bucağı olmayan hukuk ilminde; kendi başınıza hareket etmemenizi, çoğu kez tek bir hamle hakkınız olan hukuki işlerde, liyakatine ve sadakatine güvendiğiniz bir hukukçuya danışarak mümkün mertebe profesyonel destek alarak hukuki işlerinizi yürütmenizi, para, zaman ve itibar kaybetmemek adına, tüm saygımız ve nezaketimizle hatırlatmak isteriz. Hukuki konularda güncel ve temel bilgi sahibi olmak için takipte kalınız!