UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, önümüzdeki 3 yıl için UND tarafından hazırlanan Strateji Planı’nın 12. Beş Yıllık Kalkınma Planı ile uyumlu hedefler içerdiğini söyleyerek “Hedeflerin gerçekleşmesi için gereken sorumlulukların tümünü üstleneceğiz” dedi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, Dünya Bankası tarafından yayınlanan Küresel Lojistik Performans Endeksi'nde Türkiye'nin özellikle Asya ve Avrupa pazarına sunduğu lojistik destek sayesinde 47. sıradan 38. sıraya yükseldiğini ifade ederek, hedeflerinin bunu orta vadede 25. sıraya yükseltmek olduğunu kaydetti.

IMG_6537 (1)

Aras, lojistik sektörünün ihracatın artırılmasına ve cari açığın azaltılmasına büyük katkılar sunduğunu ifade ederek, "2022 yılı itibariyle 250 milyar doları aşan mal ihracatımızın uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırarak destek veren yük taşıma sektörü özellikle pandemi sürecinden itibaren küresel ticaret rotalarının ülkemize kayması ile birlikte büyük bir ivme kazanarak 2022'de 20 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştirmiştir. 2023 yılı için sektörümüzün hedefi 28 milyar dolar orta vadede ise 40 milyar dolar olarak belirlenmiştir. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için ülke olarak sektörümüz adına üstlenmemiz gereken sorumlulukların tümünü üstleneceğiz" dedi.

Aras yaptığı konuşmada, 12. Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlıkları sürecinde, UND olarak sektörümüzle ilgili ihtisas komisyonlarının toplantılarına aktif olarak katıldıklarını ve katkı sağladıklarını belirterek, UND Yönetiminin önümüzdeki 3 yıl için hazırladığı Stratejik Planında 12. Beş Yıllık Kalkınma Planı ile uyumlu hedefler içerdiğini ifade etti.

Bu kapsamda UND’nin 2024-2027 döneminde takip edeceği stratejik hedefler ile,

• Ülkemiz sahip olduğu lojistik kapasite ve kabiliyetlerin güçlendirilmesi,

• Ülkemiz sınır kapılarının işlem performansının artırılması ve hızlandırılması,

• Lojistik altyapılarımızın güçlendirilmesi ve dijitalleşmenin sektörümüzde yaygınlaşması,

• Ülkemizin içinde bulunduğu ulaştırma koridorlarının etkinliğini ve çeşitliliğini artırma çalışmalarının desteklenmesi,

• Bölge üretim ve ticaretine daha rekabetçi fiyatlarla hizmet verebilmemiz için gereksiz maliyet yaratan bürokratik unsurların ve yurtdışında hizmet sunarken firmalarımızın karşılaştıkları kota, transit ücreti gibi haksız ve ayrımcı kısıtlamaların kaldırılmasının sağlanması,

• Dünya Bankası Küresel Lojistik Performans Endeksindeki sıralamamızın ilk 25’e çıkarılması,

konularında kamu-özel sektör işbirliğinin yanı sıra uluslararası kurum ve kuruluşlar ile etkin işbirlikleri yürütmeye devam edileceği vurgulandı.