Elektronik cihazlarda oluşan aşırı ısınma problemi ’ısı alıcılar’ sayesinde ortadan kalkacağı belirtildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Markal yürütücülüğünde yapılan, “Kademeli Genişleyen Akış Kesitine Sahip Mikro Pim Tipi Kanatçıklı Isı Alıcılarda Kaynamalı Akışın Deneysel İncelenmesi” başlıklı TÜBİTAK 1001 projesi, elektronik cihazlarda oluşan aşırı ısınma problemini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Yapılan projeyle ilgili bilgi veren Doç. Dr. Burak Markal, “Günümüzde savunma sanayisi, tıp ve bilgisayar teknolojileri gibi birçok alanda gelişmiş elektronik sistemler kullanılmakta. Bu elektronik sistemlerin her terkibi de mikro işlemciler. Mikro işlemciler yaklaşık 10 sene önce 2 milyar civarında transistör kullanılırken, günümüzde bu sayı 100 milyara kadar çıktı. Bu mikro işlemcilerin fonksiyonelliğini artmasının doğal bir sonucu olarak karşımıza çıkmakta. Fakat aynı zamanda aşırı ısınma problemlerine de yol açmakta. Bu transistörler bir miktar ısı açığa çıkartmaktadır. Sayı yükseldikçe atık ısı artmaktadır. Bu ısı uzaklaştırılamazsa aşırı ısınma problemi dolayısıyla aşırı sıcaklık meydana gelerek mekanik deformasyon ilgili sistemin çalışamaması gibi bir problem ortaya çıkmaktadır. Bu problemi çözmek için yürütücüsü olduğum TÜBİTAK projesini başarıyla tamamladık. Bu proje ’Kademeli Genişleyen Akış Kesitine Sahip Mikro Pim Tipi Kanatçıklı Isı Alıcılarda Kaynamalı Akışın Deneysel İncelenmesi’ başlığıyla yürütüldü. Proje 3’ü özgün olmak üzere toplam 5 farklı ısı alıcı kullanıldı. Bu ısı alıcıların 2 tanesi karşılaştırmalı analizde kullanılmak üzere konvansiyonel yapıda tasarlandı” ifadelerini kullandı.

Elektronik cihazlardaki aşırı ısınma problemine çözüm yöntemi geliştirdiklerini belirten Markal, “Mikro kanallarda kaynamalı akış en etkin soğutma teknikleri arasında yer almaktadır. Yüksek bir potansiyele sahiptir. Fakat bu potansiyelden istenilen düzeyde yararlanılamamaktadır. Bunun başlıca sebeplerinden biri mikro kanallar içerisinde kabarcığın sıkışması dediğimiz olaydır. Bu kabarcık sınırlanması veya tıkanması olayı sonucunda akış sağlanamamakta ve soğutma işlemi gerçekleştirilememektedir. Bunun yanı sıra yine kabarcıklaşmanın kanal boyunca sürdürülememesi veya yüzeyin istenilen düzeyde ıslatılamaması gibi temel sorunlar sonucunda yüksek potansiyelli soğutma tekniğinden yeterince fayda saklanılamamaktadır. Dolayısıyla yürütücüsü olduğum proje çerçevesinde geliştirdiğimiz ısı alıcılar ile bu problemlerin tamamının üstesinden geldik. Yapılan çalışma sonucunda yüzde 800’ün üzerinde ısı performans üzerinde ısı iyileşme elde edildi. Projeden elde ettiğimiz çıktılarla elektronik sistemlerdeki aşırı ısınma problemlerine etkin bir çözüm yöntemi geliştirmiş olduk” şeklinde konuştu.