Küresel ekonomide önemli bir toparlanma olmamasına rağmen, en az 6,2 milyar Euro olan karlılık hedefini gerçekleştirdi. Net birleşme ve satın almalar hariç serbest nakit akışı 3,3 milyar Euro olarak gerçekleşti (2022: 4,6 milyar Euro), 2023 tahmini olan 3 milyar Euro'nun önemli ölçüde üzerine çıktı. Pandemi öncesi 2019 yılı rakamlarının oldukça üzerinde gerçekleşen FVÖK ve serbest nakit akışı ile Grup, sürekli olarak zayıf seyreden bir piyasa ortamında bile artan kazanç kapasitesini gösterdi.

DHL Group İcra Kurulu Başkanı Tobias Meyer, "2023, zayıf bir küresel ekonomi ve her şeyden önce zayıf küresel ticaret ile tanımlanan bir yıl oldu. Bu şartlar altında bile bu yılki hedeflerimize ulaşmayı başardık. Yüksek kârlılığımız, ağımıza, sürdürülebilirliğimize, dijitalleşmemize ve e-ticaret kabiliyetlerimize sürekli yatırım yapmamızın yanı sıra müşterilerimiz için kaliteyi daha da artırmamıza olanak sağlıyor. Talepteki dalgalanma ve jeopolitik krizler gibi belirsizliğe neden olan faktörler 2024 yılında da varlığını sürdürecek. Ancak, 2024'ün getireceği fırsatları değerlendirmek ve zorlukları karşılamak için çok iyi bir konumdayız." dedi.

Grup, kapsamlı lojistik hizmetler portföyü sayesinde zayıf ekonomik koşulları kısmen dengelemeyi başardı. DHL Express'in iş hacmi, piyasa ortalaması kadar olmasa da üst üste ikinci yıl düşüş gösterdi. DHL Global Forwarding, Freight, düşük hacimler ve taşımacılık ücretlerinde beklenen normalleşmeden kaynaklanan zorluklarla karşılaştı. Öte yandan DHL Supply Chain'in işleri büyüdü. DHL eCommerce ve Alman kargo işletmesi, e-ticaretteki sağlam yapısal eğilimden faydalandı. Ancak, Post & Parcel Germany bölümünün elde ettiği sonuçlar, Almanya’da posta kanunu ve düzenlemelerinin negatif etkisinin bir göstergesi.

DHL Group'un küresel lojistik portföyünün performansı, nakit akışı gelişimine de yansıyor: DHL Group'un serbest nakit akışı, düşük FVÖK'e rağmen 2,9 milyar Euro ile yüksek bir seviyede (2022: 3,1 milyar Euro) gerçekleşti. Serbest nakit akışındaki güçlü gelişme, kazançları ve nakit akışını korumak için alınan önlemlerin de etkili olduğunu doğruluyor. Grup, düzenlemeye tabi olmayan ürün segmentlerinde fiyat ayarlamalarını ve maliyet yapısını daha da iyileştirmek için disiplinli bir programı başarıyla uyguluyor.

DHL Group, 2023 mali yılında toplam 3,7 milyar Euro konsolide net kâr elde etti (kontrol gücü olmayan paylar sonrası) (2022: 5,4 milyar Euro). Aynı dönemde hisse başına temel kazanç, bir önceki yıldaki 4,41 Euro'ya kıyasla 3,09 Euro olarak gerçekleşti. 

Küresel lojistik ağı, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve e-ticaret alanlarında sürekli yüksek yatırımlar

2023 mali yılında brüt yatırımlar (capex) 3,4 milyar Euro olarak gerçekleşti (2022: 4,1 milyar Euro). Küresel ekonomide toparlanma olmamasına rağmen Grup, hizmetlerinin kalitesine yatırım yapmaya devam etti. Yatırım öncelikleri arasında küresel ağın ve e-ticaret kabiliyetlerinin güçlendirilmesi yer aldı. Ayrıca, DHL Group'un düşük emisyonlu lojistik altyapısının ve araç filosunun geliştirilmesi de önceliklendirildi. Grup, yapay zeka ve dijitalleşme yoluyla operasyonlarda ve müşteri arayüzlerinde daha fazla iyileştirme sağladı. Özellikle DHL Supply Chain, 2023'te robot kullanımını yaygınlaştırdı: Bölümün çalışanları, tüm toplama operasyonlarının yüzde 15'inde robotlar veya otomasyonla destekleniyor. 

İstikrarlı temettü; hisse geri alım programı uzatıldı ve artırıldı  

Yönetim Kurulu, 3 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlara hisse başına 1,85 Euro temettü teklif edecek (2022: Hisse başına 1,85 Euro). Hissedarların onayına tabi olarak, Grup toplam 2,2 milyar Euro ödeyecek. Temettü teklifine göre yüzde 59 olarak gerçekleşecek ödeme oranı, yüzde 40 ila 60 olarak belirlenmiş hedef koridorunun üst seviyesinde yer alacak. 

Mevcut hisse geri alım programı (2022-2024) 2025 yılına kadar uzatılacak ve hacmi 1 milyar Euro artırılarak 4 milyar Euro'ya çıkarılacak. 2023 yılı içinde toplam 925 milyon Euro değerinde hisse satın alındı.  

DHL Group CFO'su Melanie Kreis, "Son yıllarda yapılan stratejik yatırımlar finansal gücümüzü yapısal olarak geliştirdi. Zayıf bir ekonomik ortamın yaşandığı dönemlerde de bunun faydalarını görüyoruz. 2023'te fiyat ve maliyet yapısını optimize etmeyi başardık. DHL Group bu nedenle sağlam bir konuma sahip ve temettü sürekliliğini koruyor." dedi.

Sürdürülebilirlik: Sera gazı emisyonlarında bir önceki yıla göre azalma

DHL Group, finansal hedeflerin yanı sıra Strategy 2025’in bir parçası olarak net ve ölçülebilir çevresel, sosyal ve sorumlu yönetişim hedeflerini de gerçekleştirmek için çalışıyor. Bilime Dayalı Hedefler girişimi doğrultusunda, lojistikle ilgili sera gazı emisyonlarının (GHG emisyonları) 2030 yılına kadar 29 milyon ton CO2 eşdeğerinin (CO2e) altına düşürülmesi planlanıyor. Raporlama yılında, sera gazı emisyonları 33,3 milyon ton CO2e ile beklenenden daha iyi bir gelişme gösterdi (2023 için hedef değer: en fazla 39 milyon ton CO2e, 2022: 36,6 milyon ton CO2e). Bu gelişme, azalan nakliye hacimlerinden ve araç filosunun elektrifikasyonu gibi karbondan arındırma önlemleri sayesinde gerçekleştirilebilir.2023 yılında DHL Group’un teslim alma ve teslimat için kullanılan yaklaşık 35.200 e-aracı (2022: yaklaşık 27.800) ve 25.000'den fazla e-bisiklet, üç tekerlekli elektrikli bisiklet ve kargo bisikleti bulunuyordu. Ek olarak, Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) için uzun süreli sözleşmeler imzalandı.

Raporlama döneminde Grup, finansal olmayan temel göstergelere ulaştı. DHL Group, planlandığı gibi karbonsuzlaştırma önlemleriyle 1,3 milyon ton CO2e tasarrufu sağladı. Çalışan memnuniyeti yüzde 83 ile yüksek seviyede kalmaya devam etti ve yüzde 80'in üzerindeki hedef değer aşıldı. DHL Group, harici siber güvenlik derecelendirmesinde 690 puan elde etme hedefini de aşarak, mevcut en yüksek ulaşılabilir puan olan 820 üzerinden 750 puan almayı başardı. 

Küresel ekonominin zayıf seyretmesine rağmen 2019 yılı pandemi öncesi rakamların üzerinde FVÖK tahmini

DHL Group, 2024'ün ilk yarısında hala geniş bir ekonomik iyileşme öngörmüyor ve hatta bazı pazarlarda hacimlerin daha da düşeceğini tahmin ediyor. Grup, yılın ikinci yarısında 2023'ün ikinci yarısına kıyasla daha olumlu bir küresel ekonomik ivme bekliyor. DHL Group, 2024 mali yılı için 6,0 milyar Euro ile 6,6 milyar Euro arasında FVÖK ve yaklaşık 3,0 milyar Euro net birleşme ve satın almalar hariç serbest nakit akışı öngörüyor. 

DHL Group, 2026 yılı için orta vadeli tahmininde 7,5-8,5 milyar Euro arasında bir faaliyet sonucu öngörüyor. 

Express: Zayıf küresel ticarete rağmen yüksek kârlılık

Express

2022

2023

YoY(1)

Gelir(2)

27,592

24,846

-10,0(3)

FVÖK(2)

4,025

3,229

-19.8(3)

FVÖK marjı(3)

14.6

13.0

-1.6(4)

(1) yıldan yıla

(2) milyon Euro 

(3) yüzde

(4) yüzde puanı 

Dünya genelindeki yüksek ekonomik belirsizlik ve tüketici kısıtlaması, önceki yıllara kıyasla daha düşük B2B hacimlerinin görülmesine neden oldu. Devam eden zayıf piyasa koşullarının bir sonucu olarak, uluslararası express (TDI) gönderi hacimleri yüzde 2,5 oranında düşüş gösterdi. 1,2 milyar Euro tutarındaki olumsuz kur etkileri ve düşük yakıt ek ücretleri, DHL Express'in işlerini olumsuz etkiledi. Kur etkileri ve yakıt ek ücretleri hariç tutulduğunda, gelirler raporlama yılında yüzde 4,8 düşüş gösterdi. DHL Express, zayıf makroekonomik ortama, sürekli iyileştirme inisiyatifleri, ağ kapasitesinin optimize kullanımı ve etkin maliyet yönetimi ile karşı koydu. Devam eden enflasyon karşısında sistematik olarak fiyat ayarlamaları uygulandı. 

 

 

Global Forwarding, Freight: Zayıf piyasa ortamında taşımacılık ücretlerinin normalleşmesi 

Global Forwarding, Freight

2022

2023

YoY(1)

Gelir(2)

30,212

19,305

-36.1(3)

FVÖK(2)

2,311

1,423

-38,4(3)

FVÖK marjı(3)

7.6

7.4

-0,2(4)

(1) yıldan yıla

(2) milyon Euro

(3) yüzde

(4) yüzde puanı 

DHL Global Forwarding, Freight'teki piyasa hacimleri, zayıf talep nedeniyle bir önceki yıla göre azaldı, ancak yıl boyunca istikrar kazandı. Beklendiği gibi, hava ve deniz taşımacılığı ücretleri normalleşmeye devam etti. Avrupa karayolu taşımacılığı pazarında talepteki döngüsel düşüş devam etti. Maliyetler, artan dizel ve araç fiyatlarının yanı sıra personel maliyetleri nedeniyle yüksek seviyede kaldı. 

Supply Chain: Sürekli büyüme  

Supply Chain 

2022

2023

YOY(1)

Gelir(2)

16,431

16,958

+3,2(3)

FVÖK(2)

893

961

+7,6(3)

FVÖK marjı(3)

5.4

5.7

+0,3(4)

(1) yıldan yıla

(2) milyon Euro

(3) yüzde

(4) yüzde puanı 

Yüksek enflasyon, belirsiz ekonomik gelişme, jeopolitik çatışmalar ve vasıflı işçi sıkıntısı gibi dış etkiler, küresel tedarik darboğazlarına ve daha karmaşık iş süreçlerine yol açtı. Optimize edilmiş süreçler ve hedefe yönelik veri analizleri sayesinde Supply Chain bölümü, zorlu bir ortamda müşterilerinin tedarik zincirlerinin işlevselliğini sağlamaya yardımcı oldu. Tüm bölgeler ve sektörler, yeni iş kazanımları, sözleşme yenilemeleri ve büyüyen e-ticaret işinin desteğiyle gelir artışları elde etti. Yeni işlerin çoğunluğu tüketici, perakende ve teknoloji sektörlerinde gerçekleşti ve bu büyük oranda e-ticaret tabanlı çözümlerden kaynaklandı. Yıllık sözleşme yenileme oranı istikrarlı bir şekilde yüksek seviyede kaldı.

 

 

 

eCommerce: Güçlü yapısal eğilim ve yoğun rekabet  

eCommerce 

2022

2023

YOY(1)

Gelir(2)

6,142

6,315

+2,8(3)

FVÖK(2)

389

292

-24,9(3)

FVÖK marjı(3)

6.3

4.6

-1.7(4)

(1) yıldan yıla

(2) milyon Euro

(3) yüzde

(4) yüzde puanı 

E-ticaretteki yapısal eğilim, 2019'daki pandemi öncesi seviyelerin oldukça üzerindeki hacimlerle bozulmadan devam ediyor. 174 milyon Euro tutarındaki olumsuz kur etkileri hariç tutulduğunda, gelirler bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,6 arttı. Daha yüksek maliyetler ve ağların genişletilmesine yönelik yapılan sürekli yatırım, FVÖK gelişimine katkıda bulunan ana faktörler oldu.

Scania, 500 Adet Super ile Tarihinin En Büyük Teslimatını Sağlık Lojistik’e Yaptı Scania, 500 Adet Super ile Tarihinin En Büyük Teslimatını Sağlık Lojistik’e Yaptı

Post & Parcel Germany: Zayıf posta ve güçlü kargo işi 

Post & Parcel Germany

2022

2023

YOY(1)

Gelir(2)

16,779

16,892

+0,7(3)

FVÖK(2)

1,271

870

-31,5(3)

FVÖK marjı(3)

7.6

5.2

-2.4(4)

(1) yıldan yıla

(2) milyon Euro

(3) yüzde

(4) yüzde puan 

Posta işindeki yapısal değişim devam ediyor: Geleneksel mektupların sayısı düşmeye devam ederken, posta ile taşınan malların hacmi artıyor. Posta yolu ile tüketicilere gönderilen reklam sayısındaki azalma finansalları olumsuz yönde etkiledi. Bu azalmanın arkasında yatan sebep ise enflasyon ve tüketici eğilimlerindeki değişim. Gelirdeki artış temel olarak, yılın ikinci yarısından itibaren ticari müşterilere uygulanan fiyatlardaki yükseliş ve ulusal ve uluslararası posta ile taşınan mallardaki hacim artışı kaynaklı.