Sanakin tedavisinin kandan elde edilen iki veya üç seans enjeksiyon şeklinde uygulanan bir tedavi yöntemi olduğunu söyleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Elif Berber, “Sanakin enjeksiyonu ile eklem ağrısı olmayan bir yaşam mümkün olabilir” dedi.

Sanakin serumu enjeksiyonlarının; fizik tedavi ve ortopedide kireçlenmeler, eklem ağrıları, tendinitler, romatoid artrit ve iltihaplı durumlarda; dermatolojide ise saç dökülmesi, yüz gençleştirme, gibi alanlarda kullanılabildiğini belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinden Dr. Öğr. Üyesi Elif Berber, “Sanakin tedavisinde kandan elde edilen serum ile vücuttaki her türlü enflamasyon tedavi edilebilir dedi. Sanakin serumunun bir diğer avantajı ise kişinin kendi rejenerasyon (yenilenme) doku yenileyici güçlerinin etkinleştirilmesidir” diye konuştu.

Akıllı serum tedavisi olarak da biliniyor

Dr. Öğr. Üyesi Elif Berber, tıpta “akıllı serum tedavisi” olarak da bilinen sanakin enjeksiyonunda kişinin kendi kanının özel bir kite alınarak 37 derecede bekletildiğini ve kit içerisinde bulunan cam kürecikler ile kanın etkileşerek kandan, iltihap kurutucu maddeler ve büyüme faktörleri üretilmesinin sağlandığını ifade etti. Dr. Öğr. Üyesi Berber, elde edilen serumun fizik tedavi ve ortopedi bölümlerinde osteoartrit (kireçlenmeler), tendinitler, romatoid artritte, dermatolojide saç dökülme tedavisi, yüz gençleştirme, eklem ağrıları gibi şikâyetlerde kişiye enjekte edildiğini vurguladı.

Sanakin enjeksiyonunun bir PRP tedavisi olmadığını vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Berber, “PRP kitlerinden farklı olarak herhangi bir kimyasal ayrıştırma jeli içermediğini, sadece hastanın kendi kanı kullanıldığı için yüzde 100 otolog bir tedavi olduğunun altını çizdi. Dr. Öğr. Üyesi Elif Berber, Sanakin sitokin enjeksiyonunda, PRP enjeksiyonlarından farklı olarak 3 saatlik inkübasyon sonucunda; PRP kitinden çok daha fazla büyüme faktörü elde edildiğini belirtti.

Kişiye özel tedavi seçeneği

Dr. Öğr. Üyesi Elif Berber, “Yüksek tolere edilebilirliği sağlamak için hiçbir suni katkı maddesi kullanılmamaktadır. Bu serum ile vücuttaki her türlü enflamasyon tamamen otolog şekilde tedavi edilebilir. Sanakinin bir diğer avantajı kişiye özel bir tedavi olması, yan etkisinin olmaması, aşırı doz riskinin olmamasıdır. Yaşam kalitesinin iyileştirilmesini sağlar. Her endikasyon için karmaşık olmayan kullanım şekli ile tedavinin kolayca uygulanması mümkündür. Hızlı uygulama imkânı ile hasta konforu benzersizdir. Doktor tarafından kişiye özel tedavi seçeneği geliştirebilir” diyerek sözlerini noktaladı.