HABER: ALİ KARABAŞ

Maher Grup bünyesinde faaliyet gösteren MHR GYO, halka arza hazırlanıyor. Borsa İstanbul ile ilgili çalışmalar ve faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulunan MHR GYO Genel Müdürü Nurkan Kaçmaz, grubun güvenilir ve güçlü yapısıyla aktif olarak kentsel dönüşüm içinde yer alacaklarını söyledi. Kentsel dönüşümün hızlanması için kamunun yeni düzenlemelerle proje geliştirenlere destek vermesi gerektiğini vurgulayan Nurkan Kaçmaz, “Özel sektörün desteklediği yeni yapılaşma, güvenli binalar ile kentsel dönüşümün merkezinde yer almalı. Bakanlığın kentsel dönüşümün önünü açacak düzenleme çalışmalarını da olumlu buluyoruz. Çünkü kamunun desteği ile dönüşüm daha çok hızlanacak” dedi. MHR GYO Genel Müdürü Nurkan Kaçmaz Ekovitrin’in sorularını cevaplandırdı.

BORSA FİNANSMAN SAĞLAMANIN YOLU

Son dönemde hızlanan ve son iki yıldır da artarak süren firmaların halka arza olan ilgisini neye bağlıyorsunuz? Halka arzlara ilginin giderek artığını görüyoruz. Buradaki en önemli etken finansmana ulaşımdaki zorluklar. Şirketler sermaye piyasasını ve dolayısı ile halka arzı hem mevcut kredi borçlarını kapatmada hem de yeni yatırımlarına finansman sağlamada etkin olarak kullanıyorlar. Buranın avantajı yatırımcılardan topladığınız fonun şirket ortaklığı karşılığında şirkette kalması. Diğer alternatif finansman yöntemlerinde (tahvil, kira sertifikası vb. ihraçlarda) belli vade sonunda ana paranın ve ihraç yapılan süre buyunca da faizin ödenmesi. Bu durum şirketlerin üzerindeki finansman yükünü arttırıyor. Banka kredilerinde gayrimenkuller üzerine koyulan ipotekler de, finansmanı güçleştiren etkenler. Halka arz da ise, yeni ortaklara sermayeye yaptıkları katkı oranında pay vererek, yeni yatırımcıları şirket bünyesine katıyorsunuz ve Borsa İstanbul’da işlem gören şirket hisse senetlerini pay piyasasında istedikleri anda yaptıkları yatırımı nakde dönüştürme imkânı veriyor. Halka arz bu nedenle hem yatırımcılar hem de halka arz eden şirketler için tercih edilen bir yöntem oluyor.

AW047268_01

SONBAHARDA HALKA ARZA ÇIKARIZ

Ne zaman halka arza çıkıyorsunuz? Halka arz ile ilgili son teknik bilgileri paylaşır mısınız? MHRGY koduyla halka arzda ilk çıkış fiyatınız ne olacak? MHR GYO’nun halka arz çalışmaları son aşamaya geldi. 2022 yılında başladığımız çalışmalar ile 2022 yılı sonunda SPK’dan GYO dönüşüm iznini almıştık. 2023 yılı başında yoğunlaştığımız halka arz çalışmalarında son aşama olan izahnamenin SPK onay aşamasına geldik. Beklentimiz sonbaharın başında halka arzın tamamlanması. İzahname onay süreci devam ettiğinden henüz halka arz fiyatımız netleşmedi. Ana ortaklarımız Quick Sigorta ve Corpus Sigorta tarafından halka arz sonrası 30 gün boyunca işlem fiyatının halka arz fiyatının altına düşmesi halinde fiyat istikrarı işlemleri yaparak destek verecekler.

Başlıksız-1-Kurtarıldı-Kurtarıldı-123

EŞİT DAĞITIM DAHA ADİL OLUYOR

Halka arzda oransal dağıtım ve eşit dağım satış şekli vardır. Siz MHR GYO olarak eşit dağıtımı seçtiniz ve katılımcı sayısını önemsediniz. Bunun sebebini öğrenebilir miyiz? Halka arzda eşit dağıtımı seçmemizin nedeni daha adil olması. Özellikle küçük yatırımcı oransal dağıtımda halka arzdan alacağı pay azalırken, eşit dağıtımda; toplam halka arz, talep eden yatırımcı sayısına bölündüğünden herkese eşit dağıtım yapılabiliyor. Böylece paylar, belli gruplar yerine yatırımcılar arasında eşit dağıtılarak küçük yatırımcının hakları korunması ile sermayenin tabana yayılması sağlanmış oluyor. Toplam 207 milyon adet MHR GYO hissesini halka arzda eşit dağıtım ve satış yöntemi ile talepte bulunan yatırımcılara eşit olarak dağıtacağız. Halka arzı Yapı Kredi Yatırım aracılığı ile gerçekleştireceğiz.

SİGORTA VE FİNANSIN DESTEKLEDİĞİ BİR YAPIYIZ

MHR GYO sigorta şirketi iştiraki olarak ilk kez Borsa İstanbul’da halka arz oluyor. Sigorta sektörünün bu alanda gayrimenkule olan ilgisini nasıl anlamalıyız? Siz hangi farklılıklarınızı kamuoyu ile paylaşacaksınız? Borsa’da işlem gören sigorta şirketi iştiraki ilk GYO olacağız. Ana ortaklarımız iki sigorta şirketi. Quick Sigorta ve Corpus Sigorta. Biz bu anlamda öncüyüz. Sigorta şirketlerinin gayrimenkul sektörüne ilgisi bizimle birlikte önümüzdeki dönem artabilir. Sigorta şirketleri ile birlikte sektöre yeni ürünler sunmayı planlıyoruz. Maher Grubu çatısı altında, diğer şirketlerin sinerjisinden yararlanacağız. Bu kapsamda Quick Finans şirketi de geliştireceğimiz projelerin finans kısmında yer alması düşünülmektedir.. Dolayısı ile sigortanın ve finansın desteklediği bir yapı olacak.

AW047268_02

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN İÇİNDE OLACAĞIZ

MHR GYO kentsel dönüşümden mi yoksa binaların yenilenmesinden mi yana tavır alıyor? Deprem riskine karşı ne şekilde hızlı hareket edilmeli? Kentsel dönüşüm çok önemsediğimiz bir konu. MHR GYO olarak Grubun güvenilir ve güçlü yapısı ile aktif olarak yer alacağımız bir alan kentsel dönüşüm. Sigorta ve finans şirketleri ile birlikte bu alanın içinde olacağız. Uygun olduğunu değerlendirdiğimiz projelerde yer alacağız. Yine benzer hasılat paylaşımı işlerinde yer alacağımız diğer alanlar olacak. Projeler için arsa değerlendirmelerimiz devam ediyor. Marka projeler üretme hedefindeyiz. Kentsel dönüşümün hızlanması için kamunun yeni düzenlemelerle destek vermesi gerekiyor.

PROJE GELİŞTİRMEDE YER ALABİLİRİZ

MHR GYO’nun insanların daha kolay ev sahibi olması veya kira fiyatlarını makul seviyeye çekici projeleri, formülleri veya faaliyetleri olacak mı? Ev sahibi olmanın zorlaşması, yeni projeleri gündeme getiriyor. Bizim de üyesi olduğumuz GYODER in bu anlamda yaptığı Yeni Konut Modeli çalışması önemli. Kamunun arazi temin edeceği projelerde üst kullanım hakkı ile geliştirilecek yeni konut projeleri özellikle Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul’un gözetim ve denetimindeki Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) şirketleri tarafından yapılabilir. Biz de yeni bir GYO olarak bu alanı düşünebiliriz.

GÜVENİRLİLİKTE GYO’LAR ÖNE ÇIKIYOR

MHR GYO alanında nasıl bir faaliyet içinde olacak? Yatırımcısına farklı yatırım imkânları açacak mı? Gayrimenkul ülkemizde değerini koruyan bir yatırım aracı ve olmaya da devam edecek. Barınma ihtiyacından yatırım aracına dönüştüğünde, talebinde arttığını görüyoruz. Bu talep yeni ve nitelikli proje ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Burada firmanın güvenilir olması önem arzediyor. İşte bu noktada GYO’lar ön plana çıkıyor. Bizde sektörde farklı projeler ve konseptler ile farklılaşma hedefindeyiz. Sermaye piyasalarına yeni ürünler sunmak istiyoruz.

GRUBUMUZUN SİNERJİSİNDEN YARARLANACAĞIZ

Maher Holding genelde finansal ağırlıklı bir yapı. MHR GYO’nun inşaat yapma durumu yok, ancak proje geliştirebilir. MHR GYO bu yapıdan nasıl istifade edecek? Maher Grubu olarak regülasyonun içinde yer alan şirketleriz. Finansal bir çatımız var. Bu çatı altındaki MHR GYO olarak SPK denetimine tâbiyiz. Quick Sigorta ve Corpus Sigorta SDDK denetimine tâbi, Quick Finans SPK, BDDK ve Merkez Bankası denetimine Elektronik Para ve Ödeme Şirketi QPay Merkez Bankası denetimine tâbi. Bu anlamda kamu kurumları denetimine tâbi ve regülasyonun içinde bir grubuz. MHR GYO olarak bu sinerjisinden yararlanacağız.