KAMİAD Başkanı Ali Adıgüzel, yaptığı açıklamada kamuoyunda bilinen olumsuz müteahhit algısını silmek amacıyla devletin emrinde ve yanında olduklarını belirtti. İnşaat sektörünün ciddi bir yapılanmaya ihtiyacı olduğunu da hatırlatarak çağrıda bulunan Adıgüzel, "Kamuoyunda bilinen olumsuz müteahhit algısını silmek, bu mesleği icra edenlerin mevzuatımızda tanımlı basiretli tüccar kavramı ile örtüşen yeni yaklaşım ve disiplinin teşkil edilmesi için yaklaşımlar geliştirmek, aynı zamanda yılların biriktirdiği sektörel sorunlara da devletimiz ile birlikte güncel şartlara uygun çözüm üretmek amacında olduklarını söyledi. İnşaat sektörünün yapısal, vergisel ve hukuki birçok düzenlemeye ihtiyacı olduğunu ve bu konuları devletimizin ilgili kurumlarıyla eşgüdüm içerisinde alternatif çözümler geliştirerek aşılmasını istiyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi ‘‘Biz kamu müteahhitleri devletinin emrinde ve onun yanında yer alan kadim dostlarıyız" dedi.

AW116252_01
Kısa sürede uzun yol kat ettiler
Başkan Ali Adıgüzel, kamuya süreli taahhüt işi yapan yüklenici firmaları ve buna bağlı alt yüklenicileri bir araya getirerek, ülkemizde ilk kez bu kapsamda kurulmuş olan KAMİAD'ın bir yılda geldikleri noktanın sektör paydaşlarının temsili anlamında çok iyi olarak tanımlanabileceğini de ifade etti. Son yıllarda öngörülemez şekilde artan malzeme ve işçilik fiyatları nedeniyle geçmiş yıllarda benzeri yaşanmamış bir süreçten geçen kamu müteahhitleri ve alt yüklenici firmaların ekonomik açıdan çok zor günler geçirmesi nedeniyle derneğin kurulduğunu hatırlatan Adıgüzel, "Kamuya iş yapan firmaların sesi olmaya devam edeceğiz. Çünkü yapacak çok fazla işimiz var" dedi.
2022 yılında artan maliyetler nedeniyle “Ek fiyat farkı ve Tasfiye hakkı” verilmesini sağlayan iki yasa değişikliğinin mimarının KAMİAD olduğunu vurgulayan Adıgüzel, 2023 yılının sonunda çıkan Geçici 7. Madde olarak tanımlanan fiyat farkı kanununa olan ihtiyacın anlaşılmasında büyük pay sahibi olduklarını belirtti.
Hükümet yetkililerine sektörün ihtiyacının anlaşılması konusunda teşekkür eden Adıgüzel, deprem sonrasında sektörde devam eden inşaat işlerine ilave olarak oluşan işgücü ve malzeme taleplerindeki artışın karşılanamaması nedeniyle yine maliyetlerin öngörülemez şekilde olağanüstü arttığını ve sektörde oluşan bu anormal durumu hükümet yetkililerine ve sektör temsilcilerine aktararak, somut örneklerden oluşan raporlar hazırlayarak yetkililere sunduklarını da kaydetti.
Haklı taleplerinin yeterli oranda olmasa da karşılık bulduğunu da sözlerine ekleyen Adıgüzel, "Hükümetimizin, deprem sonrasında hızlı pozisyon almasının ve ivedilikle afet konutları ile hizmet binalarının yapımına başlaması yönündeki girişimlerini çok önemli buluyoruz. Beklenen İstanbul depremine nedeniyle başlayan kentsel dönüşümün tüm hızıyla sürmesi gerektiğini düşünüyoruz"" ifadelerini kullandı.
Fiyat farkı, süre uzatımı ve tasfiye eleştirisi
Kamu İhale Kanunu'ndaki geçici 7. maddesinde yer alan fiyat farkı ve süre uzatımı konularını da eleştiren Adıgüzel, "TBMM Genel Kurulu'nda 24 Kasım 2023 tarihinde 2/1812 esas numarası ile 4734 sayılı Kamu Hale Kanunu'nun 40. Maddesine eklenen GEÇİCİ 7. Madde'nin gerekçesinin deprem sonrasında ortaya çıkan olağanüstü fiyat artışları olduğu açık bir durumdur. Hal böyle iken; 2023 yılını kapsam dışında bırakarak, yüklenicilere 2024 yılında fiyat farkı vermenin anlaşılamaz bir durumdur. TOKİ'ye konut üreten işlere farklı, diğer taahhüt işlerine farklı fiyat farkı verilmesinin de anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. Yüklenicilerin yaşadığı sorunların çözümü için zaman dilimi, verilen fiyat farkı oranı ve fiyat farkının verilme dönemi olarak, eksik ve sorunlarımızı çözmekten uzak kalan bir kanun düzenlemesi yapılmıştır. Yine bu kanun teklifinde ‘‘Süre Uzatımı'' yönünden de eksik ve amacına hizmet etmeyen bir zaman aralığındaki işler için kanuna dahil edilmiştir. Özellikle deprem sonrası yaşanan olumsuzluklardan, bütün yüklenici firmalar etkilendiğine göre, süre uzatımı hakkının herhangi bir zaman aralığındaki işleri gözetmeksizin verilmesi gerekirken bu haliyle sözleşme tarihinin bir güne kadar öncesi-sonrası ile hak kayıplarına sebebiyet vereceği ortadadır. KAMİAD olarak sürekli fiyat farkı, süre uzatımı, tasfiye vb. talepler için kamuoyu önünde olmak istemiyoruz. Bundan sonraki amacımız, piyasadaki temel yapı malzemesi fiyatlarına uygun bir birim fiyat düzenlenmesi veya piyasa şartlarını gözeten fiyat farkı uygulamasının entegre edildiği bir ihale sistemine geçilmesidir. Bunun acil ihtiyaç olduğu düşünüyor ve bundan sonraki süreçte bu hususlarda çalışmalara ağırlık vereceğiz" diye konuştu.