banner363

banner453

banner454

banner420

10.12.2020, 14:35 1248

Havacılık hizmetleri tedarik zinciri yönetimi

Tedarik zinciri, tedarikçiler ve müşteriler arasında işbirliği yapan organizasyonların bir ağıdır. Tedarikçi ve müşteri arasında malzeme ile bilgi akışını en iyi düzeyde ve en düşük maliyetle gerçekleştirmek, diğer bir ifadeyle tedarik zincirini yönetmek, ilgili taraflar açısından oldukça önemlidir. Etkin bir tedarik zinciri yönetimi sonucunda işletmenin üretim, pazarlama ve satış ile ilgili faaliyetleri olumlu biçimde etkilenecek, daha düşük maliyetler ile daha fazla müşteri memnuniyeti elde edilmesi sözkonusu olacaktır.

Genellikle üretim endüstrilerinde etkin bir şekilde uygulanan tedarik zinciri yönetiminin hizmet endüstrilerinde de etkin bir şekilde yönetilmesi önem kazanmıştır. Hizmet sektöründe tedarik zincirinin yönetilmesi, hizmetlerin kendine has ayırt edici özelliklerinden dolayı kolay değildir. Ayrıca sektörden sektöre olan farklılık da hizmet tedarik zinciri yönetimini etkilemektedir. Hizmet sektöründe tedarik zincirinin yönetilmesi son teknolojinin kullanılarak tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olmalıdır. Ayrıca kaynakların destek ve temel hizmetlere dönüşümünün ve bu hizmetlerin tüketicilere teslimini gerçekleştiren tedarikçi, hizmet sağlayıcı, tüketici ve diğer destek sağlayıcılarının iş birliği içerisinde çalışmasını gerektirmektedir.

Hizmet sektörünün önemli bir dalı olarak hava taşımacılığı endüstrisi, lojistik yönetiminde bir taşıma tipi olduğu kadar aynı zamanda başlı başına bir tedarik zinciri olarak gelişen önemli bir sektördür. Havacılık sektörünün yüksek maliyetli, kompleks, ileri seviyede profesyonellik gerektiren yüksek katma değerli ürün, üretim ve teknolojileri, çalışan iş gücü, emniyet ve güvenilirliği öne çıkaran yapısı, karmaşık tedarik zinciri ağları ile diğer sektörlerden farklı olduğu ortadadır. Havacılıkta mühendislik düzenlenmeleri başta olmak üzere yürütülen tüm hizmetler, müşteriye değer katma sürecini etkilemektedir. Farklı aktörlerin (uçak üretim, havayolu, havalimanı, işletmeleri, hava trafik ve seyrüsefer sağlayıcıları vb.) sürece dahil olduğu endüstride, teknoloji yoğun, dinamik ve karmaşık bir süreç söz konusudur. Dolayısıyla tedarik zincirinin etkin bir şekilde yönetilmesi önem kazanmaktadır.

Havacılık endüstrisinde farklı faaliyet alanlarında tedarikçiler ve müşteriler değişiklik göstermektedir. Ancak temel ürünü uçuş hizmeti (havayolu taşımacılığı) olan havacılık sektöründe hizmet tedarik zinciri yönetiminin, diğer bir ifadeyle havacılık hizmetleri tedarik zinciri yönetiminin hedefi uçuş hizmetini kullanacak müşterinin memnuniyetidir. Uçuş hizmetinde ‘yolcu’ olarak adlandırılan müşteriyi memnun etmek; tüm operasyonların emniyetli yürütülmesi, uçakların zamanında kalkış yapması ve kaliteli hizmet verilmesi ile mümkündür. Havacılık hizmet tedarik zincirinin etkin bir şekilde yönetilmesi, zincirdeki her bir aktörün uçuş amacına yönelik iş birliği yapması ve böylece müşteri memnuniyetinin sağlanması için süreç iyileştirilmeye odaklanması ile mümkündür.

Yorumlar (0)