• Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen polyester üreticisi SASA’nın 17 Ocak 2024 tarihinde SPK’dan aldığı onay sonrası ihraç ettiği şarta bağlı paya dönüştürülebilir borçlanma aracı Erdemoğlu Holding tarafından alındı. 
  • SASA Polyester, Erdemoğlu Holding’in 12 Haziran 2023’de yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara sattığı pay miktarına denk gelecek ve bu işlemdeki pay satış fiyatı olan 53,00 TL dönüştürme fiyatı üzerinden borçlanma aracını Erdemoğlu Holding’e tahsisli olarak satmak üzere ihraç etti.  
  • Dönüştürme işlemi gerçekleştiğinde, Erdemoğlu Holding’in elindeki borçlanma araçları bugünkü fiyat seviyesinin yaklaşık yüzde 40 üzerinde bir fiyat seviyesinden yeni ihraç edilecek SASA paylarına dönüşecek. 
  • Gerçekleşen bu işlem ile Erdemoğlu Holding iştiraki SASA Polyester’e olan uzun vadeli yatırım taahhüdünü bir kez daha teyit etmiş oldu.

Konuya ilişkin SASA Polyester tarafından KAP’a 19 Ocak 2024 sabahı seans öncesi yapılan açıklamada “Erdemoğlu Holding A.Ş. tarafından 12 Haziran 2023 tarihinde Türkiye dışında yerleşik nitelikli kurumsal yatırımcılara satılan pay miktarına (66.937.802 adet) denk gelecek” ve “borçlanma aracının dönüştürülmesinde esas alınacak dönüştürme fiyatının işlemdeki pay fiyatına (53,00 TL) eşit olacak” şekilde belirlenmesi yönündeki talebe istinaden SPK’dan onay alındığı ifade edilmişti.

Erdemoğlu Holding’in söz konusu borçlanma araçlarını satın almasıyla SASA’nın ihraç işlemi toplam 3.547.703.506 TL toplam nominal tutar ile gerçekleşti.

Holding’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Erdemoğlu Holding, gerçekleşen işlem ile SASA tarafından ihraç edilen 3.547.703.506 TL toplam nominal tutarda şarta bağlı PDT’yi satın almıştır. Dönüşüm koşulunun (SASA’nın 30 Haziran 2024 tarihli finansal tablolarında Net Finansal Borçların, Amortisman, Faiz ve Vergi Öncesi Kazanca oranının 1’in üzerinde olması) gerçekleşmesi durumunda, Erdemoğlu Holding’in elindeki borçlanma araçları yeni ihraç edilmiş SASA paylarına dönüştürülecektir. Dönüşüm, SASA paylarının 19 Ocak 2024 Cuma günkü kapanış fiyat seviyesinin yaklaşık yüzde 40 üzerinde bir fiyattan gerçekleşecektir. Bu şekilde, Erdemoğlu Holding, iştiraki SASA Polyester’e olan uzun vadeli yatırım taahhüdünü bir kez daha teyit etmiştir.”