Deprem sonrası akıllardaki ortak soru, DASK olarak bilinen, Zorunlu Deprem Sigortası...

DASK nedir, neleri kapsar?

Taşınmazınıza ne tür teminatlar vaad eder? Deprem tarihi itibariyle sigortası biten ve sigortasını yenileyemeyen depremzedeler, bu sigortadan yararlanabilecek mi? Bu sorulara cevap vereceğiz…

- DASK Nedir?

Zorunlu Deprem Sigortasıyla özdeşleşmiş olan DASK, esasen başkaca afetlere karşı da güvenceler sunan, Doğal Afetler Sigorta Kurumu’nun kısaltmasıdır. Bir kamu kuruluşu olan DASK, 17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım 1999 Bolu depremi sonrası kurulmuştur. Doğal afetler içerisinde en çok zarara neden olan depreme karşı DASK yaptırmak, hasar sonrası belirli bir güvence sağlaması açısından oldukça önemli hale gelmektedir.

- Deprem Sigortası Zorunlu Mu?

17 Ağustos Depremi Öncesi ülkemiz genelinde yalnızca 500 bin konut poliçesi mevcuttu ve deprem nedeniyle hasar gören 213 bin konuttan yalnızca 14 bin konut sahibi deprem güvencesine sahip olduğundan deprem sigortası, zorunlu sigorta kapsamına alınarak, kişilerin isteğine bağlı sigorta türlerinden çıkarılmış ve zorunlu sigortalar arasına alınmıştır. Deprem sigortası yaptırmak yasal olarak zorunludur ve deprem sigortası yaptırmamak kanun tarafından belirli yaptırımlara tabi tutulmuştur. Afet Sigortaları Kanunu’na göre DASK sigortası yaptırmayanlar, devletin sunduğu konut kredisi ve depremde binanın zarar görmesi durumunda yapılan yardımdan yararlanamamaktadır. Öte yandan, DASK poliçesi olmayan hiçbir eve elektrik, su ve doğal gaz hizmeti sağlamamaktadır.

- İşyerleri de DASK Kapsamında mıdır?

DASK, sadece konutlarda değil, binaların içinde yer alan büro ve iş yeri gibi bağımsız bölümler için de zorunludur. Özel mülkiyete bağlı taşınmaz ile üzerinde mesken inşa edilmiş binaların içindeki ticarethanelerin de DASK poliçesine sahip olması gerekmektedir. - DASK Nasıl Yapılır? Hemen hemen her özel sigorta aracılığı ile yapılabilen DASK, e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden da yapılabilmektedir.

- DASK Neleri Kapsar?

DASK’ın kapsam alanı deprem sonucu binanın hasar masraflarının belirli limitler dahilinde ödenmesi ile sınırlı değildir. Dask yangın, yer kayması, tsunami gibi doğal afetlerin yarattığı maddi zararları da karşılamaktadır. Deprem sırasında binanın birçok alanı zarar görebilir, binanın yıkılmasının yanısıra binadaki temeller ve ana duvarlar, bahçe duvarları, merdivenler, asansörler, koridorlar, çatılar, bacalar vs. gibi binadaki ve çevresindeki bağlantılı yerlerde de hasar ortaya çıkabilmektedir. DASK sigortası bu alanların da zarar masraflarının tümünü kapsam içerisine almaktadır. DASK sigortasının da belirli bir limiti mevcut ve bu limit 2023 yılı için 640 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Konutun değerinin DASK tarafından verilen 640 bin liralık azami teminat tutarını aşması durumunda, fazlaya ilişkin miktar için konut sahiplerinin ‘konut sigortası’ yaptırması gerekmekte.

- DASK’ı Kim Yaptırmalıdır?

Zorunlu Deprem Sigortası, esasen ev sahibi tarafından yaptırılması gerekiyor. DASK’ın kiracı tarafından yaptırılması halinde, poliçe bedelinin iadesi kiraya verenden istenilmesinde ve geri alınmasında fayda vardır. Çünkü gerektiğinde Sigorta tazminatı kiracıya değil, her hâlükarda tapuda “Hak Sahibi” olan kişiye ödenecektir. - Poliçeniz yenilenmediğinde ne olur? Taşınmaz sahipleri veya hak sahipleri, sigorta sözleşmelerini her yıl yenilemek zorundadır. Sigorta sözleşmesinin poliçe bitiş tarihine kadar yenilenmemesi durumunda DASK’ın teminata ilişkin sorumluluğu poliçede belirtilen bitiş tarihi itibariyle sona erer.

- Deprem Bölgesinde Yargılama Masrafları Deprem bölgesinde hukuki işlerinizi ve davalarınızı dava harcı, bilirkişi ücreti gibi yargılama masraflarını ödemeden yürütebileceğinizi biliyor muydunuz?

“Doğal Afet Bölgelerinde afete maruz kalanların afetten kaynaklı hukuki uyuşmazlıklarının çözümüne dair Kanun Hükmünde Kararname”nin 3. maddesi gereği, depremzedeler ve yakınları, depremde meydana gelen hukuki ihtilaflar yönünden yargılama giderlerini ödemeden, delil tespiti yaptırabilir ve dava açabilirler.