İkaros&Partners'ın geliştirdiği chatbot tabanlı mülakat sistemi, TÜBİTAK tarafından belirlenen 1507-Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2022 yılı 1. Çağrısı'nın hedeflerine uygun olarak küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin rekabet gücünü artırmayı, Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliklerini geliştirmeyi ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini desteklemeyi amaçlamaktadır. İkaros&Partners, kendi bünyesinde geliştirerek sektördeki bir ilki başardığı chatbot tabanlı mülakat sistemiyle işe alım süreçlerini yeniden şekillendirmeyi ve liderliği ele almayı amaçlıyor.

Projenin temel amacı; işe alım mülakatlarında ses ve görüntü analizi yapabilen bir chatbot oluşturmaktır. Geliştirilen bu chatbot; adaylarla etkileşime geçerek yetkinlik bazlı sorular soracak, adayın cevaplarını analiz ederek doğru değerlendirmeler yapacak ve sonuç olarak işe alım sürecinde verimliliği artıracaktır. Bu sayede İK yöneticileri, adayların yetkinliklerini daha objektif bir şekilde değerlendirebilecek ve doğru adayı seçme sürecinde zaman kazanabilecektir.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, ekonomik ve ulusal kazanımlar arasında yazılımın ihracat potansiyelinin artması, yerli yazılımların kullanımının teşvik edilmesi, Türkiye'deki firmaların maliyetlerinin düşürülmesi ve dış ticaret açığının azaltılması gibi faktörler de bulunuyor. Ayrıca, projenin tamamlanmasıyla birlikte İkaros&Partners, insan kaynakları süreçlerinde hizmet kalitesini bir üst noktaya taşıyarak daha verimli, daha objektif ve daha hızlı bir hizmet sunmayı hedefliyor.