Bakan Şimşek: “İstikrar, güven ve dayanıklılık artıyor” Bakan Şimşek: “İstikrar, güven ve dayanıklılık artıyor”

Raporda Tüketici fiyatları şubat ayında yüzde 4,53 oranında yükseldiği, yıllık enflasyon 2,21 puan artarak yüzde 67,07 olduğu hatırlatılarak, “Yıllık enflasyon, hizmet sektöründe belirgin olmak üzere, tüm ana gruplarda yükseldi. Aylık bazda ise gıda ve hizmet grupları fiyat artışlarıyla öne çıktı. Gıda grubu aylık fiyat artışı genele yayılarak güçlenmiş, doğrudan etkilerinin yanı sıra yemek hizmetleri kanalıyla dolaylı olarak da manşet enflasyonu olumsuz etkilemeye devam etti” denildi.
Değerlendirmede enerji grubu aylık fiyat artışının ana belirleyicisi Kızıldeniz’deki jeopolitik gelişmelerle yükselen petrol fiyatları ile Türk Lirasının seyrini takiben akaryakıt kalemi olduğu ifade edilerek, “Ücret ayarlamalarının ve geriye doğru endeksleme eğiliminin devam eden yansımalarıyla hizmet grubunda genele yayılan fiyat artışları sürmüş, aylık hizmet enflasyonu bir önceki aya kıyasla önemli ölçüde zayıflamakla birlikte yüksek seyretti.
Hizmet grubunda, kira ve lokanta-otel fiyatlarında güçlü aylık artış eğilimi devam ederken, bu dönemde eğitim ve haberleşme hizmetleri de fiyat artışları ile dikkat çekmiştir. Temel mal grubu aylık enflasyonu şubat ayında zayıflamış, finansal koşullara duyarlılığı yüksek olan dayanıklı mallar başta olmak üzere bu grupta fiyatlar ılımlı bir şekilde yükseldi. Aylık üretici enflasyonu şubat ayında bir miktar yavaşlarken, yıllık üretici enflasyonu artış kaydetti. Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, enerji dışında kalan gruplarda aylık enflasyonun yüksek seyrettiği gözlenmiştir. Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle aylık artış oranları B ve C göstergelerinde zayıflamakla birlikte yüksek seyretmiş, göstergelerin yıllık enflasyonları artış sergiledi” denildi.
Aylık enflasyonun yüzde 7,29 oranında gerçekleştiği işlenmiş gıda grubunda ise ekmek-tahıllarda fiyat artışlarının kuvvetlendiğini, kırmızı et fiyatlarının etkilediği işlenmiş et ürünlerinde yüksek artışların devam ettiği, çiğ süt referans fiyat ayarlamasına bağlı olarak süt ve süt ürünlerindeki fiyat artışlarının da belirgin olduğunu ifade eden TCMB raporundan “Yurt içi üretici fiyatları şubat ayında yüzde 3,74 oranında artmış, yıllık enflasyon 3,09 puan yükselerek yüzde 47,29 oldu. Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, enerji alt grubunda fiyatlar aylık bazda yatay seyrederken dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarında belirgin artış gösterdi. Aylık fiyat gelişmeleri sektörler bazında incelendiğinde, fiyat artışlarının genele yayıldığı izlenirken, rafine petrol ürünleri, mobilya, gıda ürünleri ve içecekler, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri, giyim eşyası ile ağaç ve mantar ürünleri öne çıkan alt gruplar oldu” ifadelerine yer verildi.