Kastamonu Üniversitesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından açıklanan “Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi” raporunda en iyiler arasında yer aldı.

Üniversitelerin araştırma alanları bazında performanslarının karşılaştırmalı olarak değerlendirildiği “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” 2023 yılı raporu Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından açıklandı. Analizler, Türkiye için önem arz eden kritik teknoloji alanları ile 177 üniversitenin eğitim alanı dikkate alınarak belirlenen 21 ana araştırma alanı ile 132 alt araştırma alanı üzerinden yapılıyor. Belirlenen kriterler çerçevesinde yeterli veriye sahip olan üniversiteler için hacim ve kalite ekseninde yetkinlik grafikleri hazırlanıyor. Bu özelliklere sahip 200 üniversiteden 177’si için alan bazlı yetkinlik grafiği çıkartıldı. Bu çerçevede 2021 yılında 21 ana araştırma alanının 8’inde yer alan Kastamonu Üniversitesi, yüzde 50 artış göstererek 2023 yılında 21 ana araştırmanın 12’sinde yer alma başarısını gösterdi. 2021 yılında 131 alt araştırma alanının 52’sinde yer alırken; 2023 yılında 132 alt araştırma alanının 61’inde yer aldı. 2023 yılında yayınlanan raporda Kastamonu Üniversitesi kalite ve hacim göstergeleri dikkate alınarak yapılan üniversite yetkinlik haritasına göre 19 araştırma alanında 1. bölge kategorisinde yer aldı ve bu alanlarda yetkin olduğunu gösterdi.

Kastamonu Üniversitesi, hacim ve kalite göstergelerini temel alan hazırlanan yetkinlik analizi raporunda inşaat, geleneksel imalat teknolojileri, havacılık ve uzay-uydu ve fırlatma teknolojileri, analitik kimya ve spektroskopi, kentleşme, havacılık ve uzay-hava araçları tasarımı, arıtma teknolojileri, akışkan gücü, dinamiği ve akışkan makineleri, yüzey, kaplama ve filmler, ulaştırma ve lojistik, oftalmoloji, coğrafya, din bilimleri, meteoroloji, toprak ve bitki besleme, gıda işleme alanlarında Türkiye ortalamasının üstünde yer alırken, hayvan besleme-hayvan yetiştirme-yetiştirme hastalıkları, su ürünleri yetiştiriciliği ve ormancılık alanlarında da aldığı üst düzey başarılar ile Türkiye çapındaki yetkinliğini tescilledi.

Raporda “Ormancılık ve Tabiat Turizmi” sahasında ihtisaslaşan Kastamonu Üniversitesi, alanlarında hacim ve kalite bakımından en iyi üniversiteler arasında yer aldı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, TÜBİTAK yetkinlik analizi çalışmasının üniversite için büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, bu değerlendirme sürecinin, Kastamonu Üniversitesi’nin bilimsel araştırma ve yenilik potansiyelini görme ve ulusal düzeyde rekabet edebilirliğini artırmak açısından önemli bir gösterge olduğunu ifade etti. TÜBİTAK yetkinlik analizi çalışması sonucunda, Kastamonu Üniversitesi’nin güçlü yönleri, ulusal ve uluslararası alanda rekabet avantajı sağlayabilecek alanlar ve geliştirilmesi gereken hususların belirleneceğini ifade eden Rektör Topal, bu sonuçların üniversitenin stratejik planlamasında ve araştırma politikalarının oluşturulmasında da rehberlik etmesi bakımından son derece kıymetli olduğunu belirtti.

Başta TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal olmak üzere raporun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Rektör Topal, Kastamonu Üniversitesi’nin hacim ve kalite açısından birinci bölge üniversiteleri arasında yer almasında büyük öneme sahip olan alanlarda gerçekleştirilen değerli çalışmalarla katkı sunan ve destek veren tüm akademisyenlere teşekkür etti.