Özellikle son 2 yıl içerisinde her küresel ekonomi gündeminde dile getirilen ana başlıklardan birisi “Green Economy (Yeşil Ekonomi)” olmaktadır. Devlet yetkilileri olsun, araştırma/ geliştirme departman müdürleri olsun, sosyal teşkilat örgütleri olsun herkesin bu konu hakkında muhakkak bir görüşü veya sorunların altını çizdiği hususları bulunmakta. Peki, toplumlar yeşil ekonominin ne olduğunu veya nelere etki edeceği hakkında yeterli bilinçli mi? Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun yaptığı açıklamaya göre; iklim değişikliği ve çevresel bozulmanın, Avrupa ve dünya için varoluşsal bir tehdit olduğu üzerinde durmaktadırlar. Bu zorlukların üstesinden gelmek için Avrupa Yeşil Düzeni, AB’yi modern, kaynakları verimli kullanan ve rekabetçi bir ekonomiye dönüştürerek şunları sağlayacaktır: • 2050 yılına kadar net sera gazı emisyonu olmaması • Kaynak kullanımından ayrıştırılmış ekonomik büyüme gibi faktörler ilk etapta dikkat çeken başlıklardan bir kaçı olarak karşımıza çıkmaktadır.

YEŞİL MUTABAKAT’IN FİNANSMANI

Avrupa Yeşil Anlaşması aynı zamanda COVID-19 salgınından kurtulmamız için cankurtaran halatlarımızdandır. Next GenerationEU Recovery Plan’dan gelen 1,8 trilyon euroluk yatırımın üçte biri ve AB’nin yedi yıllık bütçesi, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı finanse edecektir. Avrupa Komisyonu, AB’nin iklim, enerji, ulaşım ve vergilendirme politikalarını, 1990 seviyelerine kıyasla 2030 yılına kadar net sera gazı emisyonlarını en az yüzde 55 azaltmaya uygun hale getirmek için bir dizi öneriyi kabul etti.

YEŞİL EKONOMİYE DESTEK

Türkiye açısından ise; Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD-The European Bank for Reconstructionand Development ) , yeşil yatırımlara ve iklim risklerini azaltmaya kararlı borçlular için finansman fırsatlarını genişletmek amacıyla Yapı Kredi Leasing’e 50 milyon euroya kadar finansman sağlamaktadır. Yapı Kredi Leasing, dönüştürücü yeşil enerji çabalarında güçlü bir geçmişe sahip Türkiye’nin en büyük finansal kiralama şirketi olması bu yatırımların güncel ekonomik gelişimler içerisinde dikkat çekmesine de katkı sağlamaktadır. Finansman, EBRD’nin 500 milyon euroluk Yeşil Ekonomi Finansman Aracı (GEFF) girişimi kapsamında sağlanan ikinci kredi olacak ve Yapı Kredi Leasing’in yeşil ekonomi yatırımları gerçekleştiren alt borçlulara enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve iklim direnci alanlarında destek olacaktır. Bu durumda da Yapı Kredi, GEFF kredisini kullanan ilk leasing şirketi olacaktır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK

Banka ve Temiz Teknoloji Fonu’ndan (CTF) sağlanan hibelerle finanse edilen Yapı Kredi Leasing, kiralama uygulamalarını desteklemek ve yeşil finansmana eşit erişimi artırmak için bir teknik yardım paketi alacaktır. EBRD, ilçede yeşil finansmana odaklanarak Türkiye’de sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam edecektir. İ ddialı hedeflere rağmen Türkiye, iklim kriziyle ilgili kırılganlıklar taşıyan karbon hususu, yoğun bir ekonomik başlık olmaya devam etmektedir. EBRD, Türkiye ekonomisinin kapsayıcılığı ve dayanıklılığını artırırken, ülkenin yeşil bir geleceğe g