Savaş zamanlarında ekonomik gidişatlar olumlu yönde olmamaktadır. 2022 içerisinde patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa’nın enerji sektörüne etkisi halen etkilerini göstermektedir. 2023 yılı için yatırımcıların takibindeki ana endekslerden ziyade alternatif enstrümanların arayışı dikkat çekmektedir. Bu noktada piyasalarda işlem hacmi artan ve dikkat çeken enstrümanların başında VİOP-Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasaları gelmektedir.

VİOP nedir? Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP); hisse, endeks ve dövize dayalı opsiyonlar ile hisse (pay), endeks, döviz (USD/ TRY, EUR/USD), enerji, emtia, kıymetli madenler, yabancı endeksler, metal ve TLREF üzerine vadeli işlem (ileri tarihli) sözleşmelerinin işlem gördüğü piyasadır.

Vadeli işlem sözleşmeleri (futures), sözleşmenin taraflarına, standartlaştırılmış miktar ve kalitedeki bir malı, kıymeti veya finansal göstergeyi, belirlenen ileri bir tarihte, bugünden üzerinde anlaşılan fiyattan alma veya satma yükümlülüğü getiren sözleşmeleri kapsamaktadır.

Vadeli işlem sözleşmelerinin dört asgari unsuru vardır: nitelik, fiyat, miktar ve vade. Bu asgari unsurlar borsalarda işlem gören vadeli işlem sözleşmeleri için standardize edilmiştir. Varlıklar arası değişimin büyük temalarının başında “yüksek enflasyon” gelmektedir.

Ticaretin yapısına doğrudan etki etmesi, hammadde alım gücünün yükselmesi, yaşam maliyetlerinin artışından gelen agresif oranlardaki artışlar global bazda ekonomik büyümenin durgunluğa girmesine neden olmaktadır.

Peki global piyasalarda 2023’te nasıl bir piyasa eğilimi izleyeceğiz? Enerji sektörünün giderek dikkat çekmesi beraberinde ağır sanayinin üretim giderlerinin doğrudan yükselmesine neden olacaktır. Üretim ve hammadde birim fiyatlarının artması piyasalarda farklı dalgalanmaları meydana getirecektir ve özellikle sanayi ve üretim tabanlı endekslerin fiyatlarının yükselmesini beraberinde getirecektir.

Bu da yatırımcıların bir nevi borsalarda korkmasına ve piyasada durağan bir tutum izlemesine neden olabilecektir. Çıkış noktası olarak yatırımcıların alternatif piyasa enstrümanlarına yönelmesi hali hazırda kullanılan ürün alternatiflerine dikkat çektirecektir. VİOP, bu anlamda 2023 yılı için dikkat çekecek olan en önemli enstrümanlardan birisi olarak görülebilmektedir