Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ziraat Fakültesi, Türkiye’nin üretim alanı ve miktarı bakımından dünyada ilk sırada yer aldığı fındıkla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Ana ve tozlayıcı çeşit geliştirme çalışmalarının yanı sıra genetik kaynaklar ve doku kültürü ile fidan üretimine yönelik araştırmalar devam ediyor. SUBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen arazi çalışmalarına Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı ilçe müdürlükleri ile ziraat odalarındaki teknik personeller, muhtarlar ve fındık üreticileri ile fakültenin lisans ve yüksek lisans öğrencileri de katkı sağlıyor. Türkiye’nin dünyanın en önemli fındık üreticisi olmasına rağmen fındık ıslahı çalışmalarına yeterli önemi göstermediğini kaydeden SUBÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir, “Meyvecilikte ıslah süresinin 15-20 yıl gibi uzun bir süreç alması az çalışılan bir alan olmasına sebep oluyor. Sakarya’da yer alan bir fakülte olarak elbette ana çalışma konularımızdan birisi fındık. Bu alanda uzman akademisyenlerimiz seleksiyon, melezleme ve adaptasyon ıslahının yanında fındık genetik kaynaklarına ilişkin araştırmalar yapıyorlar. Biz fakültemizin bu çalışmalarla orta ve uzun vadede fındıkta Ar-Ge konusunda söz sahibi bir konumda olacağını düşünüyoruz” dedi.

“Çalışmaların başında klon seleksiyonu araştırmaları geliyor”
Karasu, Kocaali, Akyazı ve Hendek ilçelerinde yüksek verimli ve kaliteli fındık çeşitlerinin geliştirilmesi gayesiyle çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Demir, “Bu çalışmaların başında klon seleksiyonu araştırmaları geliyor. Küresel iklim değişikliği sebebiyle tozlanma problemi gözlenen fındık çeşitlerinin geliştirilmesi amacıyla ise melezleme ıslah araştırmaları yürütüyoruz. Türkiye’de tescilli 20 fındık çeşidi ile Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TABTEM) arazisinde oluşturulan bahçede çeşitlerin Sakarya ekolojik şartlarındaki performanslarını belirlemek amacıyla adaptasyon ıslahı araştırmalarımız devam ediyor. Geliştirilecek yeni çeşitlere ait fidanların doku kültüründe üretilmesi ile Ar-Ge çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyoruz” diye konuştu.