Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı mayıs ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri tablosuna göre, Nisan 2023 verilerine göre varlıklar 813 milyon dolar azalırken, yükümlülükler 3 milyar 539 milyon dolar azaldı. Net döviz pozisyonu açığı ise 81 milyar 472 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Nisan 2023 dönemine göre 2 milyar 726 milyon dolar azaldı.
Mayıs 2023 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve menkul kıymetler sırasıyla 2 milyar 236 milyon dolar ve 47 milyon dolar azalırken, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 971 milyon dolar ve 499 milyon dolar artmış ve sonuç olarak varlıklar 813 milyon dolar azaldı. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 2 milyar 163 milyon dolar ve 2 milyar 112 milyon dolar azalırken, ithalat borçları 736 milyon dolar artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 3 milyar 539 milyon dolar azaldı.
Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Mayıs 2023 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Nisan 2023 dönemine göre 69 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanlar 2 milyar 94 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 611 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 1 milyar 986 milyon dolar azaldı.
Mayıs 2023 döneminde kısa vadeli varlıklar 150.415 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 83.942 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 66 milyar 473 milyon dolar olarak gerçekleşerek Nisan 2023 dönemine göre 1 milyar 854 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 33 düzeyinde oldu.