Borsa İstanbul'un internet sitesinde, "BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Setinde Yapılan Değişiklikler Hakkındaki Duyuru" başlıklı duyuruda, payları Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) "Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim" adlı şablonla yaptıkları bildirimlerdeki verilerden, halihazırda devam eden bir geri alım programı olan, programın kapsamında sermayesinin en az yüzde 0,1'ini temsil eden sayıda payı geri almış olan ve değerleme gününden geriye doğru son 12 ayda fiilen pay geri alımı gerçekleştirmiş olan şirketlerin paylarından "BIST Geri Alım Endeksi" oluşturulmasına karar verildiği belirtildi.

Piyasa ihtiyaçları gözetilerek BIST Temettü 25 Endeksi'nin yüzde 10 ağırlık sınırlamalı versiyonu olan "BIST Temettü 25 Ağırlık Sınırlamalı 10" endeksinin de hesaplanmaya başlanacağı ve BIST Temettü 25 Endeksi'nin yayım sıklığının saniyede 1 olarak değiştirileceği aktarılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"BIST Pay endekslerinin, şu anda sadece gün sonunda bir kez hesaplanıp yayımlanmakta olan getiri versiyonlarının, gün içinde fiyat versiyonlarıyla aynı sıklıkta hesaplanıp yayımlanmasına, BIST Sürdürülebilirlik ve BIST Sürdürülebilirlik 25 endekslerinde, dönemsel değerlemelerde gerekli kriterleri sağlayamayan şirketlere kriterleri sağlamaları için bir endeks dönemi daha süre tanınmasına ilişkin mevcut hükümlerin, daha kolay anlaşılmasını sağlamak amacıyla yeniden düzenlenmesine, daha kolay anlaşılmasını sağlamak amacıyla 5.2.f.iii ve 7.2 maddelerinde değişiklik yapılmasına, BIST Temettü endeksleri dönemsel değerlemelerinde, mali dönemini değiştiren bazı şirketlerin ortaya çıkan kısa süreli kıst hesap dönemleri için temettü ödemediği ancak bunun şirketin uzun dönemli temettü ödeme alışkanlıklarını değiştirmediği görülebildiğinden, bu tür şirketlerin endeks dışında kalmasını önlemek amacıyla, 6.11.b maddesine, 'Mali dönemini değiştiren şirketlerde ortaya çıkan 6 ay veya daha kısa süreli kıst hesap dönemleri, söz konusu 'son 3 mali yıl' kriteri açısından 'mali yıl' olarak dikkate alınmayabilir.' cümlesinin eklenmesine, 6.15 maddesinde adı geçen yönetmeliğin adının, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine uygun olarak değiştirilmesine ve 'Güncelleme Sıklığı' başlıklı 12'nci maddenin eklenmesine karar verilmiştir."

Duyuruda, yeni hesaplanmaya başlayacak "BIST Geri Alım" ve "BIST Temettü 25 Ağırlık Sınırlamalı 10" endeksleri için sırasıyla XUGRA ve XTM25S kodlarının kullanılacağı ifade edilerek, BIST Geri Alım Endeksi'nin en geç 11 Ağustos'ta ilan edileceği belirtildi.