VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) tarih kitaplığı genişlemeye devam ediyor. “Afrika'da Askerî Darbeler ve Dış Müdahale” adlı eser, okurları Afrika kıtasının karmaşık siyasi tarihine derinlemesine bir yolculuğa çıkarıyor. Akademisyen Murat Yiğit’in yazdığı eser, Afrika'nın bağımsızlık sonrası dönemde yaşadığı askeri darbelerin ve dış müdahalelerin arka planını aydınlatarak, kıtadaki siyasi dönüşümlerin anlaşılmasına katkı sağlıyor.

1700731600_Afrika___da_Asker___Darbeler_ve_D_____M__dahale_Kapak

Siyasi tarih ve uluslararası ilişkiler perspektifinden ele alıyor

Yiğit'in titiz araştırmaları ve anlatımı, okurları Afrika'nın farklı coğrafyalarına götürerek, yerel liderlerin, dış güçlerin ve uluslararası ilişkilerin kesişim noktalarında gerçekleşen olayları detaylı bir şekilde sunuyor. Kitap, sadece siyasi tarih meraklıları için değil, aynı zamanda uluslararası ilişkilerin karmaşıklığına dair daha geniş bir anlayış arayan okurları için de önemli bir kaynak olarak öne çıkıyor. Eser, üç bölümden oluşuyor. “Sivil-Asker İlişkilerinde Teorik Yaklaşımlar ve Dış Aktörlerin Rolü”, “Batı Afrika’da Askeri Darbeler ve Dış Müdahalelerin Arka Planı”, “Batı Afrika Askeri Darbelerinde Dış Müdahale Analizi” başlıkları yer alıyor. 

"Afrika'da Askeri Darbeler ve Dış Müdahale," siyasi arenada yaşanan değişimleri, içsel çatışmaları ve dış müdahalelerin etkilerini ele alarak, Afrika kıtasının geçmişinden günümüze uzanan önemli bir perspektif sunuyor. Murat Yiğit'in objektif bakış açısıyla kaleme alınmış çalışma, okurlara sadece tarihi bir yolculuk değil, aynı zamanda günümüzdeki siyasi dinamikleri anlama fırsatı sunuyor. 

Kitaptan

“Askerî darbeler, ‘Batı dışı’ olarak tabir edilen toplumların siyasi sistemlerini 20.yy başından bu yana esir alarak, bu ülkelerin siyasi düzenlerinin olgunlaşmalarına izin vermemiştir. Olgunlaşma, yani katılım ve sivilleşmenin, ayrıca sağlıklı yürüyen seçim sistemlerinin kurumsallaşması hâlâ pek çok ülke için uzak bir rüyadan ibaret. Siyasetin, toplumu oluşturan ve toplumun genelinde bir parça olmayı sindirmiş tüm meşru unsurların temsiliyeti ile mümkün olabileceği ortadayken farklı etnik, dinî veya ideolojik gruplar dışlamayı, hatta muarızına hayat hakkı tanımamayı tercih ettiler. Bizatihi siyasetin kendisini bertaraf eden bu yaklaşımın en önemli göstergesi iç savaşlar ve darbeler olmuştur. Özellikle Afrika ve Latin Amerika’da bugün, gerçek manada siyasete şahit olmamış pek çok toplum mevcut. Zayıf ve kurumsallaşmamış siyasal sistemlerin çabucak silahlı yöntemlere başvurmasını açıklamak için pek çok bileşenden bahsedilebilir.”

Murat Yiğit 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim Tercümanlık Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını Strasbourg Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde (Université de Strasbourg – ITIRI), “Türkiye-Batı Afrika Kalkınma İş Birliği” başlıklı teziyle bitirmiştir. 2013-2016 yılları arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Araştırma Merkezleri departmanında uzman yardımcısı olarak çalışmış; 2016 ila 2022 yılları arasında ise aynı üniversitede Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. Hâlihazırda Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Enstitüsü Strateji ve Güvenlik Anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır