Yükseköğretim Kurulunda gerçekleştirilen çalıştaya Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Dr. Muzaffer Şeker, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, rektörler, ilgili kurum temsilcileri ile uluslararasılaşma konusunda uzman yönetici ve araştırmacılar katıldı.

Yaşam Ayavefe'nin Tarım Teknolojilerindeki Dönüştürücü Katkıları Yaşam Ayavefe'nin Tarım Teknolojilerindeki Dönüştürücü Katkıları

Çalıştayın açış konuşmasını yapan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Yükseköğretim Kurulu olarak uluslararası etkileşimi, yükseköğretim açısından kritik bir konu olarak gördüklerini ve uluslararası öğrenci ve akademisyen hareketliliğine fevkalade önem verdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yükseköğretime sağladığı büyük desteklerle, Türkiye günden güne büyüyen ve gelişen bir uluslararası akademisyen ve öğrenci topluluğuna sahip olduğunu ifade eden Özvar, dünyanın her bir köşesinden eğitim almaya gelerek bu çeşitliliğe katkı sağlayan öğrenciler sayesinde Türkiye’nin, tüm yetenekli öğrencilere ve akademisyenlere açık, nitelikli ve rekabetçi bir yükseköğretim sistemine sahip olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydetti.

03

- “198 ülkeden gelen 300 binden fazla uluslararası öğrenciye sahip olmanın gururunu yaşamaktayız.”

Yükseköğretimin son yıllarda dünya çapında şaşırtıcı bir büyüme kaydettiğini dile getiren Özvar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Dünya geneline baktığımızda, 2000 yılında 2,1 milyon olan toplam uluslararası öğrenci sayısının 2021 yılında üç katına çıkarak 6,3 milyonu geçtiğini görmekteyiz. Uluslararasılaşmanın ve öğrenci hareketliliğinin gittikçe arttığı bir dünyada üniversitelerimiz fevkalade ilgi görmekte ve uluslararası öğrenci sayılarımız gün geçtikçe yükselmektedir.

Türkiye’de 2000 yılında yaklaşık 18 bin kayıtlı uluslararası öğrenci var iken, 2022 yılı itibarıyla, 198 ülkeden gelen 300 binden fazla uluslararası öğrenciye sahip olmanın gururunu yaşamaktayız. Yakın gelecekte bu gurur verici artışı daha da ileri taşıyarak, üniversitelerimizi başarılı uluslararası öğrencilerin ve nitelikli araştırmacıların daha çok tercih edeceği kurumlara dönüştürmenin gayreti içindeyiz.”

UNESCO İstatistik Enstitüsü verilerine göre, 2000 yılında tüm dünyada eğitim gören uluslararası öğrenci sayısının sadece %0,83’ünün Türkiye’de eğitim gördüğümü aktaran Özvar, güncel verilere göre, tüm dünyadaki uluslararası öğrenci sayısının %2,9’una Türkiye’nin ev sahipliği yapmakta olduğunu bildirdi. Türkiye’nin artık uluslararası öğrenciler için hedef ülkelerin başında geldiğini belirten Özvar, bu artışta emeği olan ve Türkiye’yi bir cazibe merkezi haline getiren tüm kurumları ve üniversiteleri tebrik etti.

04

- “Uluslararası öğrenci sayısı artış oranı ABD, İngiltere gibi ülkelerin üzerinde”

YÖK Başkanı Özvar, UNESCO verilerinin önümüzdeki yıl güncellenmesi durumunda, Türkiye’nin dünyada en çok uluslararası öğrenciye sahip olan ilk 10 ülkeden biri olacağına inancının tam olduğunu belirterek, “2000 ve 2020 yılları arasındaki yükseköğretime kayıtlı uluslararası öğrenci sayılarını kıyasladığımızda, Türkiye’deki uluslararası öğrenci sayısı artış oranının ABD ve Birleşik Krallık gibi ülkelerdeki artış oranlarının üstünde olduğunu görmekteyiz. Uluslararası öğrenci sayısı ABD’de 1.7 katına, İngiltere’de 2.5 katına çıkmıştır; Türkiye’de ise tam 10 katına çıkmıştır.” diye konuştu.

- “3 binin üzerinde öğretim elemanı ile Türkiye bir cazibe merkezi”

Konuşmasında uluslararası öğrencilerin yanı sıra Türkiye’nin, yabancı öğretim elemanları açısından da bir cazibe merkezi olmaya başladığına değinen Özvar, Türk üniversitelerinde çalışan uluslararası öğretim elemanları sayısının istikrarlı bir şekilde artış göstererek 2022 yılı itibarıyla 3.132’ye ulaştığını katılımcılarla paylaştı.

Üniversitelerin uluslararası görünürlüğü açısından en önemli hususun, Türkiye adresli uluslararası yayınlar olduğunu vurgulayan YÖK Başkanı Özvar, “Son 20 yılda Türkiye’nin yayın sayılarında çok ciddi bir artış olması memnuniyet vericidir. Scopus verilerine göre, Türkiye’nin 2001 yılında toplam 9 bin 969 yayını bulunmakta olup bu yayınların dünya içerisindeki payı %0,7’dir. 2021 yılında ise toplam yayın sayısı 67 bin 150’ye ve bu yayınların dünya içerisindeki payı ise %1,8’e yükselmiştir. Bir başka ifadeyle, geçen 20 yılda Türkiye, sadece yükseköğretim kurum sayısı ve öğrenci sayısını artırmakla kalmayıp, niteliğini de artırmıştır.” dedi.

- “Farklı yükseköğretim sistemleriyle kurulan ortaklıklar önceliklerimiz arasında”

Tarih boyunca, yükseköğretim kurumları ve sistemlerinin dikkat çekici rollerinden birisinin de farklı yükseköğretim sistemleriyle kurulan ortaklıklar ve iş birlikleri olduğuna değinen Özvar konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Türkiye’deki üniversitelerin saygın uluslararası bilim akademileri ve kurumlarıyla daha yakından etkileşime girmesi için bizler yakın zamanda birçok ülkeyle önemli temaslarda bulunarak yükseköğretimde iş birliği adına etkinlikler gerçekleştirdik. Yükseköğretim Kurulu olarak çok uluslu ve Avrupa dışı yükseköğretim ağları ve konsorsiyumlarıyla çok farklı düzeylerde temas ve yakın ilişkilerimiz mevcuttur. Yükseköğretime ilişkin uluslararası ağ ve kuruluşlara üyelikleri güçlendirmeyi önceliklerimiz arasına aldık.

Uluslararası hareketlilik, istihdam ve staj imkanları, ortak diploma ve araştırma programları gibi küresel iş birliklerini artırmaya yönelik çalışmaları hızlandırarak, uluslararası öğrenci ve araştırmacı çeşitliliğini daha da zengin hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugünkü çalıştayı düzenlememiz de bu çabalarımızın doğrudan bir yansımasıdır. Tüm bu konulardaki görüşlerinizi bugünkü toplantıda sizlerden bekliyoruz.

Nitelikli uluslararası öğrencileri ve akademisyenleri ülkemize çekme konusunda, öncelikle üniversitelerimizin başarılarını uluslararası düzeyde etkili iletişim yollarıyla daha fazla duyurmaya büyük bir ihtiyaç vardır. Ulusal başarılarımızı daha da görünebilir kılmak adına yükseköğretim alanında ek olarak neler yapılabileceğine ilişkin görüşlerinizin de bugünkü çalıştayda alınmasını arzu ediyoruz.”

- “ Yurtdışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı sağlamak için TR-YÖS’ü başlattık”

Yükseköğretim Kurulu olarak yurt dışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı sağlamak için önemli bir kararı hayata geçirdiklerinin altını çizen YÖK Başkanı Özvar ilk defa Ocak 2023’de uygulanacak Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavını (TR-YÖS) başlattıklarını belirtti.

Türkçe, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak olan bu sınavın, farklı ülkelerden adaylara Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına başvurularında yeni bir kolaylık sağlayacağını anlatan Özvar, “Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerimizin TR-YÖS’ü öğrenci seçiminde kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Bu yıl yurt dışında 23 farklı ülkede yapılacak sınavın, uluslararası öğrenci seçim sürecinde standartlaşmaya katkı yapmasını umuyoruz.” dedi.

Küresel etkileşim kapsamında dikkate aldıkları bir diğer konunun da müfredatın uluslararasılaşması olduğunu ifade eden Özvar, müfredatta uluslararasılaşmanın sadece yabancı öğrencilerin varlığı ile ilgili bir konu olmadığını, ulusal öğrencilere de hem uluslararası konularda hem iş birliği alanlarında hem de fon kaynakları boyutunda bilgi ve tecrübe kazandırmayı önemsediklerini vurguladı.

- “Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu ülkelerinden de nitelikli öğrenci ve araştırmacı çekmeliyiz”

YÖK Başkanı Özvar, uluslararası öğrencilerin genellikle Türkiye ile sınır, kültür ve dil birlikteliğinin olduğunu ve daha çok bu ülkelerden Türkiye’ye geldiklerini hatırlatarak, “Özellikle son yıllarda, Afrika kıtası açısından da Türkiye bir cazibe merkezi haline gelmektedir. Bir sonraki aşamada ülke olarak, sahip olduğumuz dinamizmi kaybetmeden hem Avrupa ve Amerika kıtalarından hem de Uzak Doğu’dan, özellikle Çin, Hindistan ve Güney Kore gibi ülkelerden nitelikli öğrenci ve araştırmacı çekmeliyiz.” dedi.

Çalıştaydan çıkacak sonuçların yükseköğretim sistemine ve ülkeye faydalı olmasını dileyen YÖK Başkanı Özvar, çalıştaydan uluslararasılaşma kapsamındaki tüm konularda çıktılar beklediklerini sözlerine ekledi.

Açılış konuşmasının ardından üç farklı çalışma grubu halinde üç oturumdan oluşan Çalıştay programına geçildi.