Türkiye'de yükseköğretim kurumlarının önemi ve desteklenmesi, 2024-2026 Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde bir kez daha vurgulandı. OVP kapsamında ülke genelindeki üniversitelere ayrılan bütçe, toplamda 340 milyar 980 milyon 891 bin lira olarak belirlendi. Bu ödenekler, Türkiye'nin yükseköğrenimdeki kalitesini artırmak ve üniversitelerin bilimsel çalışmalarını desteklemek amacıyla tahsis edildi.

İstanbul Üniversitesi Zirvede!

2024 yılı için öngörülen bütçe ödenekleri açıklandığında, İstanbul Üniversitesi'nin bu alanda zirvede olduğu görüldü. İstanbul Üniversitesi, 10 milyar 637 milyon 379 bin liralık bütçe ödeneği ile listenin başında yer alarak diğer kurumları geride bıraktı. Bu yüksek bütçe, üniversitenin eğitim ve araştırma faaliyetlerini desteklemesi açısından büyük önem taşıyor.

Diğer Üniversitelerin Sıralaması:

İstanbul Üniversitesi'ni, 10 milyar 603 milyon 802 bin liralık bütçe ödeneği ile Ankara Üniversitesi takip etti. Hacettepe Üniversitesi, 10 milyar 128 milyon 580 bin lira ile üçüncü sırada yer aldı. Ege Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi ise sırasıyla 8 milyar 734 milyon 206 bin lira ve 8 milyar 415 milyon 580 bin lira ile ilk beş içinde yer aldı.

En Düşük Ödenek Alan Üniversiteler:

Öte yandan, ödenek teklif tavanı en düşük üniversite olarak Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öne çıktı ve 386 milyon 156 bin lira ödenek aldı. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (390 milyon 176 bin lira) ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi (406 milyon 163 bin lira) da düşük ödenek teklif tavanına sahip diğer üniversiteler olarak sıralandı.

Diğer Kurumlar İçin Ödenekler:

Yükseköğretim Kurulu için öngörülen ödenek 84 milyon 675 bin lira iken, Yükseköğretim Kalite Kurulu için ise 40 milyon 686 bin lira ödenek tahsis edildi.

Bu bütçe ödenekleri, Türkiye'deki üniversitelerin daha iyi bir eğitim ve araştırma ortamı sağlaması ve bilimsel çalışmalarını desteklemesi açısından kritik bir rol oynuyor. Üniversitelerin bu kaynakları verimli bir şekilde kullanarak eğitim kalitesini yükseltmesi ve bilimsel katkılarını artırması bekleniyor.