Medicane Bursa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, "EG.5 diğer adıyla Eris dünya çapında dolaşan Covid-19’un Omicron varyantının bir alt türü olup virüsün mutasyona uğramış bir versiyonu olarak bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre Eris Haziran 2023 sonunda Covid-19 olgularının yüzde 7,6'sını oluştururken Temmuz 2023' te bu oran yüzde 17.4'e yükselmiş ve bunun üzerine DSÖ, Eris’i “gözlem altındaki varyant” statüsünden “izlenmesi gereken varyant" statüsüne yükseltmiştir. İlk olarak Uzakdoğu da daha sonra Avrupa ve Kuzey Amerika’da yaygınlığı artmış ancak Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre Türkiye'de henüz Eris varyantı tesbit edilememiştir. En hızlı yayıldığı ülke İngiltere olduğu bildirilmiş ve bu ayın ortalarında komşumuz Yunanistan’dan da bildirilmiştir" dedi.
Eris 51 ülkede gösterilmiş ve yaygınlığı gittikçe artmakta olan bir virüs olduğunu ifade eden Mıstık, "Ancak halk sağlığı açısından diğer dolaşan mevcut Covid-19 varyantlarına benzerliği sebebiyle riski “küresel düzeyde düşük” olduğu görülmüştür. Klinik olarak Covid-19 semptomları arasında ateş, öksürük, halsizlik-yorgunluk, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, baş ve kas ağrıları yer almakta grip, soğuk algınlığı veya zatürre tarzında da hissedilebilir. DSÖ’ne göre bu varyantın artış gösterdiği bazı ülkelerde hastaneye yatışlarda artış görülmüş ancak daha şiddetli bir hastalık yaptığı ile ilgili kanıt olmadığı bildirilmiştir. Son olarak, birçok RNA virüsü gibi SARS-CoV-2 çoğaldığı ve Covid-19 dolaşımda kaldığı sürece, daha önce tespit edilen veya son olarak görülen Eris (EG.5) gibi yeni varyantların oluşacağı bilimsel bir gerçektir" diye konuştu.