Rekabet Kurulu, yaş maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşarak fiyat belirledikleri ve müşteri paylaştıkları iddialarına yönelik yürütülen ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitleri ciddi ve yeterli bularak 25 Kasım 2021’de soruşturma açılmasına karar vermişti. Yaş ekmek mayası sektöründe üretici ve tedarikçi olarak faaliyet gösteren Pak Maya, Lesaffre, Mauri Maya ile maya dağıtıcısı olarak faaliyet gösteren Adatepeler, Barut Gıda, Batuğ, Çınar Gıda, Çize, Delice Turka, Güçbir Gıda, Güldemirler, Hamra Gıda, Haskat Gıda, Kılınçoğlu, Magpa, Motus, Muratlar, Oluşum, Orkide, Özpak A.Ş., Özpak Denizli, Öztürk, Shk Gıda ve Uludüz hakkında açılan soruşturma, 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinde yer alan, "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır" kararını ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik açılmıştı.
Bugün soruşturmanın sözlü savunmasının ardından Rekabet Kurulu, soruşturmaya ilişkin nihai kararı yayınladı. Karara göre soruşturma tarafı Pak Maya’nın rekabeti ihlal etmediğine kanaat getirerek. idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verildi.
Mauri Maya ise yaş maya dağıtımında faaliyet gösteren teşebbüslerin arasındaki fiyat belirleme ve/veya müşteri/bölge paylaşımı konusundaki anlaşmaların uygulanmasını, koordinasyonunu, devamlılığını ve kontrolünü sağlamak ve alt pazarda faaliyet gösteren teşebbüslerin yeniden satış fiyatlarını belirleyerek rekabete aykırı hareket ettiği gerekçesiyle Mauri Maya’ya 25 milyon 227 bin 732 lira para cezası verilmesine karar verildi. Ayrıca Adatepeler Maya, Barut Gıda, Batuğ Gıda, Çınar Mayacılık, Delice, Güldemirler Ticaret, Hamra Pazarlama, Haskat Gıda, Kılınçoğlu Maya, Mag&Pa Gıda, Motus Gıda, Muratlar Fırıncılık, Öztürk Maya ve SHK Gıda’nın fiyat tespiti, müşteri/bölge paylaşımı veya arz miktarının kısıtlanması ile rekabete aykırı hareket ettiklerine karar verildi. Bu çerçevede Hamra Pazarlama’ya 58 bin 656 lira, Kılınçoğlu Maya’ya 295 bin 777 lira, Shk Gıda’ya 492 bin 354 lira, Adatepeler Maya’ya 773 bin 436 lira, Barut Gıda’ya 12 bin 529 lira, Batuğ Gıda’ya 118 bin 661 lira, Çınar Mayacılık’a 1 milyon 512 bin lira, Delice’ye 458 bin 468 lira, Güldemirler Ticaret’e 382 bin 722 lira, Haskat Gıda’ya 1 milyon 92 bin lira, Mag&Pa Gıda’ya 1 milyon 95 bin lira, Motus Gıda’ya 2 milyon 757 bin lira, Muratlar Fırıncılık’a 689 bin 922 lira, Öztürk Maya’ya ise 478 bin 772 lira olmak üzere toplam 14 tane firmaya 10 milyon 218 bin lira idari para cezası verildi.
Yaş maya dağıtıcısı Çize Gıda, Güçbir Gıda, Oluşum Gıda, Orkide Altın Dünyası, Özpak Gıda, Uludüz Gıda’nın ise rekabet ihlaline yönelik bulguya ulaşılamadığından haklarında idari para cezası verilmedi.