Çay üreticilerine “Ayağımızı denk alalım, çayımızı budayalım” uyarısı Çay üreticilerine “Ayağımızı denk alalım, çayımızı budayalım” uyarısı

TÜİK, hane halkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerin 2023 yılının istatistikleri paylaştı. Verilere göre işsiz sayısı Türkiye'de 2023 yılında bir önceki yıla göre 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise ülke genelinde 1 puan azalarak yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik arttı, istihdam azaldı
Samsun’un içerisinde yer aldığı TR83 Bölgesi'nde geçen yıl iş gücüne katılım oranı yüzde 54,2 iken son araştırmada yüzde 53,4’e düştü. İstihdam oranı bir önceki yıl 49,9 iken de son açıklanan verilerde yüzde 48,8 olarak ifade edildi. işsizlik oranı da geçen yıl yüzde 8,1 olarak açıklanırken, son araştırmada yüzde 8,6’ya çıktığı belirtildi.

Bin kişiden 39’unun iş bulma ümidi yok
Araştırmada iş gücüne dahil olmayanların nedenlerine göre 15 ve üstü yaştaki potansiyel iş gücünden iş bulma ümidi olmayanların oranı bin kişide 39 olarak belirtildi. İş başı yapabilecek olup da iş aramayanların oranı bin kişide 36. İş arayıp da iş yapmayacaklar bin kişide 3. Ev işiyle meşgul olanlar bin kişide 333. Eğitimde olan bin kişide 114. Emekli olan bin kişi 215 iken çalışamaz halde olanların oranı ise bin kişide 238 olarak açıklandı.

Çalışan her bin kişiden 215’i ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyor
İstihdam edilenlerin işteki durumu verilerine göre ücretli, maaşlı ve yevmiyeli çalışanların oranı bin kişide 592 kişi. İşveren ve kendi hesabına çalışan bin kişide 297 ve ücretsiz aile işçisi olarak çalışanların oranı ise bin kişide 215 kişi. Tarımda ücretli, maaşlı ve yevmiyeli çalışanların oranı bin kişide 13, işveren ve kendi hesabına çalışan bin kişide 164 ve ücretsiz aile işçisi olarak çalışanların oranı ise bin kişide 192 olarak açıklandı. Tarım dışında ise ücretli, maaşlı ve yevmiyeli çalışanların oranı bin kişide 578, işveren ve kendi hesabına çalışan bin kişide 133 ve ücretsiz aile işçisi olarak çalışanların oranı ise bin kişide 23 olarak ifade edildi.

En yüksek istihdam yüzde 47,9 ile hizmet sektöründe
Bölgede sektöre göre istihdam edilenlerin yüzde 33,4’ü tarım sektöründe, yüzde 18,7’si sanayi sektöründe ve yüzde 47,9’u da hizmet sektöründe istihdam sağlıyor.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7 kadınlarda ise 11,8
İş gücüne katılım oranı TR83 Bölgesi'nde erkeklerde yüzde 69,1 olarak kayıtlara geçti. İstihdam oranı erkeklerde 64,5 olarak açıklanırken, işsizlik oranı ise yüzde 6,7 olarak ifade edildi. Aynı bölgede kadınlarda iş gücüne katılım oranı yüzde 38,3 olarak belirtilirken, istihdam oranı yüzde 33,7 işsizlik oranı da yüzde 11,8 olarak kayıt altına alındı.