Diş muayene ve tedavi harcamaları hanelerin yüzde 5,5'ine çok, yüzde 25,8'ine biraz yük getirirken yüzde 32,2'sine yük getirmedi. İlaç harcamaları ise hanelerin yüzde 5,9'una çok, yüzde 37,3'üne biraz yük getirdi. Hanelerin yüzde 50,8'i ilaç harcamalarının yük getirmediğini belirtti.


Son 12 ay içerisinde hanelerin yüzde 9,0'ı muayene veya tedavi, yüzde 36,6'sı diş muayenesi veya tedavisi, yüzde 6,0'ı ilaç harcaması yapmadı.
En yüksek yüzde 20'lik gelir grubundaki hanelerin yüzde 32,8'inde diş muayenesi harcaması olmadı.


Doktor muayene ve tedavi ile ilaç için harcama yapmama durumunun hanelerin gelir gruplarından çok etkilenmediği görüldü. Diş muayene ve tedavisine ilk (en düşük) yüzde 20'lik gelir grubunda olanların yüzde 51,9'unun, ikinci yüzde 20'lik gelir grubunun yüzde 44,8'inin, üçüncü yüzde 20'lik gelir grubunun yüzde 40,6'sının, dördüncü yüzde 20'lik gelir grubunun yüzde 36,9'unun, beşinci (en yüksek) gelir grubunun ise yüzde 32,8'inin harcama yapmadığı görüldü.


En düşük yüzde 20'lik gelir grubundaki hanelerin yüzde 49,1'ine doktor muayene ve tedavi, yüzde 27,8'ine diş muayene ve tedavi, yüzde 52,2'sine ise ilaç harcamaları yük getirdi. En yüksek yüzde 20'lik gelir grubundaki hanelerin yüzde 60,4'ü doktor muayene ve tedavi, yüzde 41,1'i diş muayene ve tedavi, yüzde 65,7'si ilaç harcamalarının yük getirmediğini belirtti.