Rekabet Kurulu, Başkent Ankara Yayıncılık, Batuksan Yayıncılık, Bilfen Yayıncılık, Uzman Kariyer Kitabevi’nin dağıtıcılarının yeniden satış fiyatlarına müdahale ettiği ve pasif satışlarını engelleyerek, bayilerin sözleşme konusu mal veya hizmetleri satacağı bölge veya müşterilere ilişkin kısıtlamalar getirerek rekabete aykırı hareket ettikleri iddiasına yönelik yürütülen ön araştırmayı karara bağladı.
Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri ve bulguları ciddi ve yeterli bulan Kurul, Başkent Ankara Yayıncılık, Batuksan Yayıncılık, Bilfen Yayıncılık, Uzman Kariyer Kitabevi hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.