Rekabet Kurulu, Arçelik Pazarlama A.Ş. hakkında 9 Eylül 2021’de alınan kurul kararı uyarınca yürütülen soruşturma ile ilgili olarak toplanan delilleri, yazılı savunmaları, sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamaları ve dosyaları inceleyerek karar bağladı.
Buna göre, Arçelik Pazarlama A.Ş.’nin yeniden satıcılarının satış fiyatını belirlemek amacıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal ettiğine karar verdi.
Arçelik Pazarlama A.Ş.’ye bu kapsamda 2021 mali yılı sonunda oluşan yıllık gayrı safi gelirinin binde 5’i ila yüzde 3’ü arasında olan 365 milyon 379 bin 161 lira idari para cezası verilmesine karar verdi.