Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yayınlanan “2023 yılı Küresel Riskler Raporuna” göre önümüzdeki 10 yıllık süreçte dünya ekonomisini etkileyecek risklerin ana gündem maddeleri çevre ve iklim odaklı. Ne yazık ki dünya çapında her yıl 2 milyar tondan fazla kentsel katı atık üretiliyor ve bunların neredeyse yarısı güvenli bir şekilde yönetilemiyor. Plastik ambalajların, tek kullanımlık ürünlerin ve kağıdın en fazla kullanıldığı yerler ise ofisler. Ofislerdeki sürdürülebilirliği sağlayabilmek adına WWF “Yeşil Ofis” programını hayata geçirdi. Program kapsamında kurumlara ve çalışanlara çevre bilinci kazandırılması, doğaya ve çevreye karşı duyarlılıklarının hem iş hem de özel hayatlarında devam ettirilmesi amaçlanıyor. PASHA Bank da gerçek bir dönüşümü tetiklemek ve çalışanlarını bu dönüşümün önemli bir parçası haline getirmek üzere “Yeşil Ofis Yeşil Dönüşüm Programı”na katılım sağladı. Program kapsamında bilinç artırma, ofis ve atıklar olmak üzere 3 ana hedef üzerinde 69 adımdan oluşan bir yol haritası hazırlandı.

Haleyıldırım

Devletin desteği organik bal üretimi ve arı besiciliğini büyütüyor Devletin desteği organik bal üretimi ve arı besiciliğini büyütüyor

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasındaki ticaretin gelişimine katkı sağlayan, Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığı 9 yıldan bu yana vizyonu iş dünyası ve toplum için yeni ve kalıcı değerler yaratmak olan, misyonundaki sosyal ve çevresel duyarlılığı ile toplumun bugününe ve geleceğine değer katan PASHA Bank, kurumsal sosyal sorumluluk anlamında 2023 yılında WWF-Türkiye’nin “Yeşil Ofis Yeşil Dönüşüm” programında seçilen taahhütlerle belirlenen hedefleri Genel Müdürlük Binası’nda başarıyla tamamlayarak “Yeşil Ofis Yeşil Dönüşüm” diplomasını almaya layık görüldü.

“Bugünü ve geleceği koruyoruz !”

PASHA Bank olarak, önceliklerinin her zaman çalışanlarının ve toplumun çevresel farkındalığını arttırmak olduğunu ve bu kapsamda pek çok projeye imza attıklarını belirten PASHA Bank Genel Müdür Vekili A. Hale Yıldırım, ‘’ Yeşil Ofis Yeşil Dönüşüm Diploması, kurumların ofis düzeyinde çevresel etkilerini değerlendirdikleri ve iyileştirmeler yaparak sürdürülebilir geleceğe katkıda bulundukları bir sürecin sonunda elde edilmektedir. Sürdürülebilirlik, PASHA Bank’ta iş yapış biçimimizin temel bir parçasıdır, WWF-Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği, ofisimizin çevre dostu olmasında ve sürdürülebilir uygulamaları güçlendirmekte bize ilham vermiştir. Kağıt israfını önlemek, tüketimi azaltmak, pandemi dönemi ile başlayan tek kullanımlık kağıt/plastik malzeme kullanımlarını sonlandırmak, ofis içi sıcaklığı iki derece azaltmak, fazla su ve elektrik tüketimini asgariye indirmek, geri dönüşümü özendirmek gibi pek çok konuda WWF-Türkiye’nin bize verdiği 69 maddelik hedef listesini başarıyla tamamlayarak sürdürülebilirlik yolculuğumuzda önemli bir yol katettik. Yeşil Ofis Diplomamızı alarak, çevresel etkimizi en aza indirme hedefimiz doğrultusunda adım atmaktan gurur duyuyoruz. PASHA Bank ve çalışanları bugünü ve geleceği koruyor, daha yeşil bir dünya için çalışıyor” açıklamalarında bulundu.’’

PASHA Bank'tan “bir tık”la VDMK ihracı PASHA Bank'tan “bir tık”la VDMK ihracı

Pasha Bank, 2023’te Yüzde 61 Büyüdü Pasha Bank, 2023’te Yüzde 61 Büyüdü