Başkan Güler’in bu hamlesi ile kurulan Tarım Makineleri Parkı’nda fındık altı alanlarının yanı sıra makinalı tarıma müsait 94 bin dönüm arazinin, tarım makinalarının üreticiye sembolik rakamlarla kiralanması ile üretime kazandırılması hedefleniyor.

Âtıl topraklar yeniden hayat buldu
Ordu’da, ulaşım, altyapı, turizm, üstyapı ve sağlık alanında birçok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya koyduğu tarım projeleriyle de vatandaşlara yeni gelir kaynakları oluşturdu. Dünyada ve Türkiye’de, tarımda makineleşmenin artması ve süregelen kentleşme sürecinin kırsal kesimdeki nüfus kaybını hızlandırması sonrası atıl duruma düşen topraklar, Büyükşehir Belediyesi’nin projeleriyle yeniden hayat buldu.
Başlıksız-2-Kurtarıldı-161
Kalkınma hamlesi başlatıldı
Kent genelinde başlatılan tarım ve hayvancılık projeleriyle birlikte, kırsal kesimde yaşayan vatandaşların gelirleri artırılırken, insan emeği üreten bir güce dönüştü. Büyükşehir Belediyesi’nin projelerinden yararlanan yüzlerce çiftçiyle kent genelinde topyekun bir kalkınma hamlesi başlatıldı. İlçelerde, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, meyvecilik fidancılık, tavukçuluk gibi tarım ve hayvancılık faaliyetleri hız kazandı. Üreticilerin fındığa ek gelir kaynağı oluşturmak için yöneldiği projeler, kısa zamanda ana gelir kaynağı haline dönüştü.

28 bin dönüm âtıl arazi tarıma kazandırıldı
Göreve geldiği günden bu yana nitelikli tarım çalışmalarına büyük önem veren, tarımsal üretim yapan vatandaşlara destek ve eğitim veren programlar uygulayan, üretimi teşvik ederek 28 bin dönüm âtıl tarım arazisini üretime kazandıran Başkan Güler, şimdi ise bu arazilerde üretimi daha arttıracak olan bir uygulamayı hayata geçirdi.

Tarım Makinaları Parkı kuruldu
Bu kapsamda Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen “Ordu İlinde Tarımsal Mekanizasyon Altyapısının Geliştirilmesi Projesi” doğrultusunda içerisinde toprak işleme makinaları, hasat ve harman makinaları ve ilaçlama makinaları olmak üzere toplam 28 adet makinanın bulunduğu Tarım Makinaları Parkı Kuruldu.

Hedef 94 bin dönüm arazide üretim yapmak
Ordu genelinde fındık altı yem bitkilerinin ekildiği alanların yanı sıra makinalı tarıma uygun 94 bin 290 dönüm arazi bulunuyor. Bu alanlarda üretim yapılması amacıyla kurulan makine markı üreticilere büyük kolaylık sağlayacak.
Bu alanlarda üretimi yapılacak olan endüstriyel tarım ürünleri, atıl arazi ve fındık altı yem bitkileri ile hububatlar proje kapsamında alınan makinalarla aracılığıyla gübreleme, ilaçlama, hasat ve harman işlemleri kısa sürede etkin biçimde yapılmasının yanı sıra işgücü ve zamandan da tasarruf sağlanacak.
Sembolik ücretlerle kiralanacak olan makinalar, kullanıldıktan sonra geri bırakılarak başka üreticilerinde kullanmasına imkân sunacak.

Proje üreticilere ekonomik kolaylıklar sağlayacak
Proje, sınırlı işletme büyüklüğü ve sermaye yetersizliği nedeniyle makine satın alamayan işletmelerin makine ihtiyacını karşılanmasında, traktör sahibi olan işletmelerin makine parktaki ekipmanlarla tarımsal mekanizasyon ihtiyaçlarını gidermede, ortak makine kullanımı sayesinde, makinanın işleyeceği alanı arttırmak ve böylece birim alana düşen makine masraflarının azaltılmasında, atıl arazilerin üretim alanlarının arttırılmasında, yem bitkisi, buğday ve hububat gibi üretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin ve pazarlanmasının sağlanmasında, hayvancılık işletmelerinin yem maliyetlerinin düşürülmesinde ve kırsal kesimde yaşayan halkın ekonomik gelir ve refah düzeyinin yükselerek kentlere göçün önlenmesinde önemli katkıları olacak.