Strese iyi geldiğine inananlar var
Oltu Taşı ile ilgili yapılan araştırmaya katılanların yüzde 29,84 yöresel olduğu, yüzde 20,63 el yapımı olduğu, yüzde 20,63 değerli bir taş olduğuna inandığı ve yüzde 15,56 strese iyi geldiği için satın aldığını söyledi. Buna karşılık katılımcıların yüzde 11,11 modasının geçmediğine inandığı ve yüzde 2,22 başka sebeplerden dolayı Oltu Taşı ürünlerini diğer taş ürünlerine tercih ettiğini ifade etti. Müşterilerin Oltu Taşı ürünleri satın alma kaynakları araştırıldığında ankete katılan katılımcıların yüzde 48,73 gibi büyük bir çoğunluğu Oltu Taşı ürünlerini Taşhan’dan almayı tercih ederken, bunu Oltu Taşı ve Gümüşçüler Çarşısı yüzde 39,09’luk oranla takip etti. Yalnız yüzde 1,02’lik bir kısım satın almada AVM’leri tercih etti. Son yıllarda alışverişlerde çok sık kullanılan internetin oran se yüzde 4,57 oldu. Müşteriler açısından Oltu Taşı ürünlerin fiyat uygunluğu sorulduğunda ankete katılanların yüzde 44,71’i Oltu taşının fiyatını uygun bulurken, yüzde 35,3’lük bir kısım ise fiyatını uygun bulmadığını ifade etti, yüzde 20’lik bir kısım ise bu konuda herhangi bir fikir belirtmedi.

AW925449_06
Oltu Taşı Türkiye’nin en tanınan taşı
Oltu Taşı ürünlerin çeşitliliği ve müşteriye hitap etme özelliği ile ilgili soruya verilen cevaplara göre katılımcıların yüzde 46,79’u Oltu Taşından yapılmış istenilen türde ürünler bulabildiklerini, yüzde 36,26’lık bir kısım ise istenilen türde ürün bulamadıklarını belirttiler. Oltu taşının tanınırlığı ile ilgili soruya, anketi cevaplayan katılımcıların yüzde 60,23’ü “Oltu Taşı Türkiye’de en fazla tanınırlığı olan taşlardan biridir” fikrine katılırken yüzde 28,07’si Oltu Taşının tanınırlığını yeterli bulmadıklarını söylediler. Oltu taşının vücut için faydalarıyla ilgili olarak ankete katılanların yüzde 55,88’i Oltu Taşının kullanımının vücut için sağlıklı olduğunu düşünürken yüzde 15,88’i ise bu fikre katılmadı. Yüzde 28,24’lük büyük bir kısmın ise Oltu Taşı kullanımının sağlık üzerinde etkisinin olup olmadığı konusunda fikri bulunmadığını söyledi. Tüketicilerin Oltu Taşının şehir ekonomisine sağladığı katkılar ile ilgili görüşleri sorulduğunda ankete katılanların yüzde 63,16’sı Oltu Taşının şehrin ekonomisine büyük bir katkı sağladığı fikrine katılırken, yüzde 26,32’si bu fikre katılmadı.


Gerçek Oltu Taşı’nı ayıranlar ve tanıyanlar çoğunlukta
Sektörde kalite güvencesi açısından önemli bir konu olan taşın ayırt edilmesiyle ilgili soruya ankete katılanların yüzde 39,28’i Oltu Taşını diğer taşlardan ayırt edebildiği cevabını verirken yüzde 42,85’lik bir kısım bu ayrımı yapamadığını belirtti. Oltu Taşını diğer taşlardan ayırt etmek bir ustalık gerektirmesine rağmen ayırt edebilenlerin oranının oldukça yüksek olduğu görüldü. Oltu Taşı ürünlerin fiyat politikası konusunda ankete katılanların yüzde 51,74’lük kısmı Oltu Taşı için uygun bir fiyat politikası olmadığını düşünmekteyken yüzde 27,32’lik kısım ise uygun fiyat politikası olduğunu düşünüyor. Katılımcıların yüzde 20,93’ü ise bir fikir beyan etmediler. Satış sonrası müşteri memnuniyeti ile ilgili soruya katılımcıların yüzde 46,51’i satış sonrası türlü desteği sağlıyor fikrine katılırken, yüzde 23,25’lik bir kısım ise bu fikre katılmadı. Katılımcıların yüzde 30,23’ü ise bu fikir hakkında görüş belirtmedi.


Oltu Taşı’nda sertifikasyon olmalı
Oltu Taşı ürün tercihlerinin belirlendiği soruya müşterilerin verdiği cevaba göre; en çok tercih edilen Oltu Taşı ürünleri, yüzde 47,6 ile erkek takıları (tespih, yüzük, pipo, ağızlık, kol düğmeleri vb.), yüzde 41,05 kadın takıları (yüzük, kolye, küpe, broş vb.) ve yüzde 11,35 ile aksesuarlar (anahtarlık, duvar saati, süsler vb.) şeklinde çıktı. Oltu Taşı sektöründe kalite güvence sistemini amaçlayan soruya verilen cevaplara göre ankete katılanların yüzde 84,71’lik kısımı Oltu taşında bir sertifikasyon uygulanması fikrine katılırken yüzde 15,29’luk bir kısım ise bu fikre katılmadı. Müşteri memnuniyeti açısından Oltu Taşı ürünleri kullanırken yaşanan sorunları belirlemek adına sorulan soruya verilen cevaplara göre ankete katılanların yüzde 73,55’i Oltu Taşı ürünlerini kullanırken bir sorun yaşamazken yüzde 15,29’luk kısım ise kullanırken çeşitli sorunlar yaşadıklarını belirtti.


En çok hediye amaçlı alınıyor
Oltu Taşı ürünlere erişim konusunda müşteri fikirlerinin tespiti açısından sorulan soruya verilen cevaplara göre ankete katılan müşterilerin yüzde 63,85’i Oltu Taşı ürünleri satın almada sorun yaşamadıklarını belirtirken yüzde 24,7’lik bir kısım ise sorun yaşamadıklarını belirtti. Katılımcıların yüzde 11,45’lik bir kısmı ise bu konuda görüşlerini ifade etmedi. Oltu Taşı ürünlerin tasarım ve ürün çeşitliliğini değerlendiren soruya verilen yanıtlara göre katılımcıların yüzde 32,14’ü Oltu taşından yapılmış tasarım ürünlerini ve bunların çeşitliliğini yeterli bulurken katılımcıların yüzde 56,55’i bu fikre katılmadı ve bu alanda eksiklik olduğunu ve yeni tasarım ürünleri ve çeşitliliğinin artırılması gerekliliğini savundular. Oltu Taşını müşterilerin satın alma amacı sorulduğunda ankete katılan müşterilerin yüzde 51,21’i Oltu Taşını hediye amaçlı alırken yüzde 30,24’ü şahsi kullanım, yüzde 13,31’i yakınlarının ve arkadaşlarının siparişi, yüzde 5,24’ü ise alım satım için almaktadır.