Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğr. Gör. Osman Köse’nin “Muğla’nın Demokrasi Serüveni I” adlı kitabı yayınlandı.

Girişinde Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü dönemi siyasi gelişmelerine ana hatları ile değinilen çalışma, dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde çok partili hayata geçiş sürecinde Muğla’da siyasi hayat, ikinci bölümde Demokrat Parti döneminde Muğla’da siyasi hayat, üçüncü bölümde 27 Mayıs 1960 Darbesi ve sonrası Muğla’da siyasi hayat ve son bölümde 12 Eylül 1980 Darbesi ve sonrası Muğla’da siyasi hayat ele alındı. Yapılan çalışmada, 1946-1982 yılları arasında Muğla’nın siyasi hayatı ve siyasi gelişmelerin sosyo-ekonomik hayata yansımaları incelendi. Bu süre içerisinde (1946-1982), ülkede yapılan genel seçimler ve sonuçları ile Muğla’da seçimler öncesi ve sonrası yapılan faaliyetler, Muğla ili genel ve yerel seçim sonuçları, halk oylamaları, Muğla’da gerçekleştirilen siyasi faaliyetler, ülkede yaşanan önemli siyasi gelişmeler ve yansımaları, dönemin Muğla basınında çıkan haberler, ulaşılabilen ölçüde devlet erkânı ve siyasilerin Muğla’ya gerçekleştirdikleri ziyaretler ve konuşmaları, dönemin Muğla milletvekillerinin özgeçmişleri ve parlamento faaliyetleri ele alındı. Ayrıca kitabın devamı olan ve 1982 yılından günümüze kadar geçen süreyi ele alan “Muğla’nın Demokrasi Serüveni II” adlı çalışmanın yakın zamanda basılması planlanıyor.