HABER / ŞEREF ÖZATA

METEK3 Projesi değerlendirme ve eylem planı için Antalya da  yaklaşık 450  öğretmen ve idarecilerin katılımıyla düzenlenen  oturumlarda Mesleki ve Teknik Eğitim kapsamında olan okullarda uygulanması planlanan   çalışmalara yönelik olarak;  Kamu Özel  Sektör İşbirliği, Mesleki Eğitimde proje tabanlı Yaklaşımlar, Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü  Mesleki ve Teknik Eğitim yoluyla  Sosyal Ekonomik Uyum Projesi (SEUP), İnovasyon ve Dijitalleşme, Mesleki Eğitimde İstihdam ve Beceriler, Yeşil işler ve Mesleki Eğitim, Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi, Sürdürülebilir Tarım ve Gıda için Mesleki Eğitim, Mesleki ve Teknik Eğitimde Politika Geliştirme ve iyi uygulamalar, Sağlıklı Yaşam için Mesleki Eğitim  gibi başlıklar altında yapılan panellerde  önümüzdeki dönemde yapılması planlanan  çalışmalar konuşuldu.

bf679f8e-ae2e-4b9e-9e26-293f5377fb26

 İki gün süren toplantılarda amaç, Öğretmen ve İdarecilerin Eğitimi, Öğrenim ortamlarının İyileştirilmesi,

Öğrenciler için mesleki ve teknik eğitimin Cazip bir seçenek haline getirilmesi, Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerini kurarak okullar, Sosyal Ortaklar ve Özel Sektör arasındaki iş birliğinin artırılması için gerçekleştirilmekte, bu sayede de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesi’nin yükseltilmesini hedeflemektedir.

cbd0e9ec-0bd8-444b-8a53-1cf428ea89d7

Antalya- Kemer de yapılan foruma katılan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu insani ve sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı  Laurent Guirkinger,” Toplam 25 mesleki alanı kapsayan 14 Sektörel Mükemmeliyet Merkezleri kurulacak ve bir tane mesleki yabancı dil, meslek İşbaşı öğrenme ve uzaktan öğrenme metotlarıyla Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin özel alan yeterliliklerin geliştirilmesi için Türkiye’de 15 Sektörel Mükemmeliyet Merkezi kuruluyor. eğitime yönelik matematik ve mesleki eğitime yönelik fen bilimleri konusunda Sektörel Mükemmeliyet Merkezi kurularak, merkez çalışanları yurtiçi ve yurtdışında çeşitli eğitimlerden geçirilecek. Sektörel Mükemmeliyet Merkezleri mesleki ve teknik eğitim ile sektör arasındaki bağın daimi olarak kurulması yoluyla öğretmenlerin sürekli mesleki gelişiminin sağlanarak sektörde yaşanan gelişmelere öğretmenlerin uyumlanmasını gerçekleştirecek mekanizmaları hayata geçirecek bir nitelikte olacaktır”

8e254f81-3e95-4e0f-9055-89cd1c630bd2

Toplantıda konuşan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, “Ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında önemli bir paya sahip olan reel sektörün temel unsuru; bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip nitelikli insan gücüdür” dedi. 3 bin öğretmenin 10 gün süreyle işbaşında eğitim faaliyetinin yanında, yaklaşık 10 bin kişi için çeşitli konularda bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik eğitim ve farkındalık faaliyetleriyle meslekî gelişimi merkeze alan projede, kamu-özel sektör iş birliğinin etkili kullanımının önemini bir kez daha görüyoruz. Proje tabanlı çalışmaları, mevcut kazanımları daha da güçlendirmek için önemli bir araç olarak değerlendirmekteyiz” dedi.

d2e86041-b640-44c9-9151-6cc4bc0088b1

Avrupa Birliğinden Türkiye ye Mesleki  Teknik Eğitim  Yardım Programı  çerçevesinde  50 milyon AVRO  bir destek sağlandığı  ifade edildi. Türkiye’de 112 meslek lisesinde yürütülen proje kapsamında ayrıca farklı okullarda atölye ekipman desteği sağlandığı ifade edildi. Yardım programı kapsamında yine 57 pilot okul seçilerek A dan Z’ye tam donanımlı hale getirildiği ifade edildi.

7e3c6d18-8c71-4207-b18a-721c2d167696

0b9d3465-774e-4022-bb46-4983807b6356