Türkiye’nin en büyük mücevher üretim merkezlerinden olan Kuyumcukent’te mevcut yönetimin seçimi kaybetmesine rağmen yeni yönetime teslim etmesi gereken belgeleri teslim etmediği ve görevi bırakmadığı iddia edildi. 31 Ocak 2023 tarihinde yapılan genel kurulda seçimi kazanarak yönetimde hak sahibi olduklarını ifade eden Kuyumcukent Toplu Yapı Yönetimi Başkanı Mustafa Yılmaz eski yönetimin hukuksuz şekilde görevi devretmediğini belirtti.

Kuyumcukent atölye bloğu önünde basın açıklaması gerçekleştiren Kuyumcukent Toplu Yapı Yönetim Kurulu temsilcileri eski yönetimin basın toplantısına katılan esnafa da baskı yaptığını belirtti. Polis ekiplerinin hazır bulunduğu alanda bazı esnaflar da eski yönetimin baskı olarak elektriklerini kestiklerini ve dükkanlarının önünde fayansların söküldüğünü söyledi. Toplantı sırasında eski yönetimden temsilciler de araya girdi ve arbede yaşandı.

Basın açıklamasında kat mülkiyeti konusunda uzman isimlerden Prof. Dr. Saba Özmen görüş belirtti. Prof. Dr. Özmen, kat mülkiyeti yasasına tabi olan ve 24 daireli bir apartman ile aynı kurallarla yönetilmeye çalışılan dev bir kompleksin doğal olarak ciddi sorunlar yaşadığını anlattı. Prof. Dr. Özmen, yasalara göre yapılan genel kurulda seçilen yeni yönetimin geçerli olduğunu ve eski yönetimin görevi ve yetkiyi teslim etmesi gerektiğini söyledi.

Kuyumcukent Toplu Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz ise basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “31 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilen Kuyumcukent Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu, üzücü ve alışagelmişin dışında durumlara sahne olmuş ve Kat Malikleri Kurulu’na katılan Kuyumcukent esnafının seçtiği Divan Kurulu’nu beğenmeyen eski yönetim, hazirun defterini kaçırmak suretiyle Kat Malikleri Kurulu’nun yapılmasını engellemeye çalışmıştır. Daha sonra hazirun defterinin geri getirilmesiyle Kat Malikleri Kurulu’na katılan kat maliklerinin tespiti yapılmış ve elektriklerin kesilmesi dahil her türlü engellemeye rağmen Kat Malikleri Kurulu icra edilmek suretiyle Kuyumcukent Toplu Yapı yetkili organları olan Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri usul ve yasaya uygun olarak seçilmiş olup görevinin başındadır. Kuyumcukent Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu sonrası seçilen yeni yönetimin çalışmasını engellemek için eski yönetim, seçilen yeni yönetime ilgili defter, bilgi ve belge dair hiçbir devir teslim işlemini gerçekleştirmemiştir. Bu hususta hukuki mücadelemiz Türk Mahkemelerinde devam etmektedir. İşbu davada taleplerimiz kat maliklerine dair tüm gelir-gider, alacak-borç ve diğer bilgi ve belgelerin mahkemeye sunulmasıdır. Yönetim Kurulumuz ve Kuyumcukent’te gönüllü görev alan danışma kurulumuz, Türkiye’nin saygıdeğer hukukçularının rehberliğinde, yasalara saygılı bir şekilde kuyumcu esnafının hakkını korumak için işbaşındadır ve mücadele etmektedir, etmeye de devam edecektir. Kuyumcukent İşletme A.Ş. (KİAŞ)’nin sözleşmesi Kat Malikleri Kurulu ile feshedilmiştir. Kuyumcukent İşletme A.Ş. (KİAŞ), Kuyumcukent kat maliklerinin mülkiyet esasına göre ortak oldukları ve amacı kat malikleri için Kuyumcukent’teki güvenlik, temizlik, teknik ve bakım gibi hizmetleri gerçekleştirmek için kurulmuş bir şirkettir. Kuyumcukent İşletme A.Ş. (KİAŞ)’nin Şanlıurfa’da enerji santrali yatırımı yapması, fuar düzenlemek gibi faaliyetlerde bulunması kuruluş amacı ile çelişmekte olup yasa ve hukuka aykırıdır. Ayrıca önemle belirtmek isteriz ki, Kuyumcukent İşletme A.Ş. (KİAŞ) tarafından fesih tarihi olan 31.01.2023 sonrası gerçekleştirilmiş olan her türlü iş, işlem ve eylemlerin sorumluluğu konusunda davalarımız açılmış ve bundan sonra birçok davaya yol açacaktır. Ayrıca Kuyumcukent Toplu Yapı Yönetim Kurulu olarak Kuyumcukent Kat Malikleri adına, Kuyumcukent İşletme A.Ş. (KİAŞ)‘nin gerçekleştireceği hiçbir yatırıma onay vermediğimizi; bu amaçla alınacak hiçbir krediye, teşvik ya da benzeri finansal işlemlere dahil olmadığımızı ve olmayacağımız konusunda Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm resmi makamlarını, kamu ve özel kuruluşlarını ve sektörümüzün güzide mensuplarını bilgilendirmeyi borç biliriz. Son olarak Kuyumcukent İşletme A.Ş. (KİAŞ)’nin 31.05.2023 tarihli Olağan Genel Kurulu’na pay sahiplerinin katılımı hukuka aykırı bir şekilde engellenmiştir. Genel Kurula katılmaları engellenen pay sahiplerinin haklarını korumak için her türlü hukuki ve cezai talep ve haklarımızı kullanacağımızı bildiririz.

Kuyumcukent İşletme A.Ş. (KİAŞ) Kuyumcukent’teki işyerlerinin elektriklerini keyfi olarak kesmektedir, kendilerini desteklemeyen kat maliklerinin işyerlerinin önünde gereksiz ve uzun süren ve işyerinin çalışmasını olumsuz etkileyen kazılar ve çalışmalar yapmaktadırlar. Konu ile ilgili Kuyumcukent İşletme A.Ş. (KİAŞ)’ye müracaat eden kat maliklerine ise ‘sen bizi destekle, biz hallederiz’ diyerek baskı kurmaktadır. Kuyumcukent kat malikleri beklenenin aksine onurlu ve kararlı bir şekilde bu yasa, hak hukuk dinlemeyenlere karşı mücadele vermektedir. Kuyumcukent her türlü hukuksuzluğa maruz bırakılmaktadır. Biz; Kuyumcukent Toplu Yapı Yönetimi olarak buna izin vermeyeceğiz. Haklarımızı, haklarınızı koruyacağız, kuyumcu esnafı her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde yoluna devam edecek. Yaptığımız ve yapacağımız iş ve eylemler ile tek amacımız şeffaf, hesap verebilir ve kat maliklerimizin menfaatlerini koruyan bir Kuyumcukent Toplu Yapı Yönetimi sürdürmektedir. Kamuoyuna duyurulur.”