banner596

Bu proje ile 3 ilde gençlerin e-ticaret odaklı girişimcilik faaliyetleri arttırılacak

Kastamonu Üniversitesi ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı iş birliğinde imzalanan protokol çerçevesinde, TR82 Bölgesi’ndeki gençler alacakları eğitim sayesinde, e-ticaret oluşumlarını kurabilecek. İmzalanan diğer bir protokolle de siber alanında gençlere eğitim verilmesi hedefleniyor.

KASTAMONU 04.10.2022, 15:37
Bu proje ile 3 ilde gençlerin e-ticaret odaklı girişimcilik faaliyetleri arttırılacak

Kastamonu Üniversitesi ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı iş birliğinde imzalanan protokol çerçevesinde, TR82 Bölgesi’ndeki gençler alacakları eğitim sayesinde, e-ticaret oluşumlarını kurabilecek. İmzalanan diğer bir protokolle de siber alanında gençlere eğitim verilmesi hedefleniyor.

Bölgesel kalkınmaya yönelik çalışmalarına hız veren Kastamonu Üniversitesi, paydaşları ile iş birliklerine devam ediyor. Bu çerçevede Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile Kastamonu Üniversitesi ve Kastamonu Teknokent arasında çeşitli iş birliği sözleşmeleri imzalandı. KUZKA hizmet binasında düzenlenen törende imzalanan protokol ile gençlerin e-ticaret odaklı girişimcilik faaliyetlerinin arttırılması ve siber savunma uzmanlarının yetiştirilmesi hedefleniyor.

“Kastamonu’da siber dünyanın koruyucularının yetiştirilmesi ve ülkemize hizmet etmesini hedefliyoruz"

Toplantının açılış konuşmasını yapan KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, kalkınma ajanslarının bölgesel gelişmenin sağlanması amacıyla iş birliklerini önemsediklerini belirterek, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kalkınma Ajansları, 2022-2023 Genç İstihdamı Teması ve Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı çerçevesinde gençlerin istihdamının artırılmasına yönelik faaliyet ve programlar yürütmekte ve iş birlikleri geliştirmektedir. Gençlerin işgücü piyasasına girmesi ve istihdamının artırılması, reel sektörün ihtiyaç duyduğu becerilerin gençlere kazandırılması, geleceğin mesleklerine uygun iş gücü yetiştirilmesi, mesleki eğitim ve girişimciliğin geliştirilmesi gibi konulara bağlıdır. Genç istihdamı teması çerçevesinde Kastamonu Üniversitesi ile beceri geliştirme programları yürütmekle beraber iki çalışmamız devam etmektedir. Bunlardan ilki, Bilgi Teknolojileri Kurumu, Ajansımız, bölge üniversitelerimiz ve Milli Eğitim müdürlükleri ile Haziran ayında yapılan protokol çerçevesinde bölgemizde Yazılım Hareketi Programının uygulamasının başlamasıdır. Yaz döneminde Kastamonu Üniversitesi öğrencilerine yönelik ’Python eğitimi’ düzenlenmiştir. Akademik yıl açılışı ile beraber öğrencileri günümüz yazılım dünyasında yetkin kılmaya yönelik programlara yoğunlaşacaktır. Son olarak da Siber Vatan programının Kastamonu Üniversitesinde uygulanmasına yönelik kurulan iş birliğidir. Bu program için Üniversitemiz başvuruları almış olup, yapılacak mülakat aşamasından sonra eğitimler başlayacaktır. Böylelikle Kastamonu ilimizde siber dünyanın koruyucularının yetiştirilmesi ve ülkemize hizmet etmesini hedefliyoruz” dedi.

"Gençlere yönelik faydalı sonuçlar üretmesini temenni ederim”

Sanayi- üniversite iş birliğine katkı sağlayacak protokol ile ilgili konuşan Dr. Genç, “Diğer bir ortak çalışmamız da 2021 Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı çerçevesinde Kastamonu Teknokent’in yararlanıcısı olduğu teknik destek projesidir. Proje iki temel amaca yönelik gerçekleştirilmiştir. Birincisi, üniversite-sanayi iş birliği faaliyetlerinin etkinliğini arttırmaktır. İkincisi ise bu faaliyetin daha verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Kastamonu Üniversitesi ve Kastamonu Teknokent ile yürütülen projelerin bölgemiz paydaşlarına ve özellikle gençlere yönelik faydalı sonuçlar üretmesini temenni ederim” diye konuştu.

’Akademisyenler ve öğrencilerin e-ticaret alanındaki yetkinlikleri artacak’

KUZKA tarafından Mesleki Eğitimde Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı’nın hayata geçirildiğini belirten Dr. Genç, “Kastamonu Üniversitesi’nin ‘E-Ticaret Odağında Kurumsal Kapasitenin ve Gençlerde Girişimcilik Yetkinliklerinin Geliştirilmesi’ isimli projesi teknik destek programı çerçevesinde desteklenmeye hak kazanmıştır. Üniversite akademisyenlerinin ve öğrencilerinin e-ticaret alanındaki yetkinliklerinin artırılarak bilgi birikiminin katma değeri yüksek bir şekilde bölgemize yayılması ve e-ticaret odaklı girişimcilik faaliyetlerinin artırılmasını hedefleyen projenin destek sözleşmesi imzalanacaktır” ifadelerini kullandı.

’Öğrenciler aldıkları eğitim sayesinde, e-ticaret alanında kendi girişimlerini kurabilecekler’

Sözleşmesini imzalayacakları Kastamonu Üniversitesi’nin ‘E-Ticaret Odağında Kurumsal Kapasitenin ve Gençlerde Girişimcilik Yetkinliklerinin Geliştirilmesi’ isimli proje ile birlikte akademisyenlerin, alacakları eğitim ile Kastamonu’da e-ticaret alanında faaliyet gösteren işletmelere de elde ettikleri bilgi birikimini düzenlenecek eğitimler ile aktaracaklarını söyleyen Rektör Topal, “Öğrenciler de bu proje çerçevesinde aldıkları eğitim sayesinde, e-ticaret alanında kendi girişimlerini kurabilecekleri gibi sektörde istihdam edilme potansiyellerini de artırmış olacaklardır” ifadelerini kullandı.

Rektör Topal, genç girişimciliğinin artırılmasına yönelik olarak kişi ve kuruluşların girişimcilik ekosistemine katılımlarını desteklemek ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amacıyla iş birliğinin güçlendirilmesine ilişkin ortak eğitim iş birliği protokolü imzalayacaklarını belirtti.

Sunumların ardından Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı çerçevesinde desteklenen “Üniversite-Sanayi İşbirliği Çerçevesindeki Firmalara Sunulacak Danışmanlık Metodunun Geliştirilmesi Projesi”nin sonuç raporu ile protokoller imzalandı.

Gençler aldıkları eğitim sayesinde e-ticarete atılabilecek

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Mesleki Eğitimde Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı çerçevesinde desteklenmeye hak kazanan ve Kastamonu Teknokent tarafından yürütülecek olan “E-Ticaret Odağında Kurumsal Kapasitenin ve Gençlerde Girişimcilik Yetkinliklerinin Geliştirilmesi Projesi" ile akademisyenler, alacakları eğitim ile kendi yetkinliklerini artırmış olmanın yanında Kastamonu’da e-ticaret alanında faaliyet gösteren işletmelere de elde ettikleri bilgi birikimini sonrasında düzenleyecekleri eğitimler ile aktarmış olacak. Öğrenciler de bu proje çerçevesinde aldıkları eğitim sayesinde, e-ticaret alanında kendi girişimlerini kurabilecek ve sektörde istihdam edilme potansiyellerini de artırmış olacak.

Çok sayıda faaliyet düzenlenecek

Gençlerin girişimciliğe yönlendirilmesi ve fikirlerinin hayata geçirilmesi yoluyla genç girişimciliğinin artırılmasına yönelik olarak kişi ve kuruluşların girişimcilik ekosistemine katılımlarını desteklemek ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amacıyla Kastamonu Üniversitesi, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ve Kastamonu Teknokent A.Ş. arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine ilişkin olarak imzalanan “Ortak Eğitim İş Birliği Protokolü”yle de girişimcilik kamplarının düzenlenmesi, eğitim ve atölye çalışmalarının gerçekleştirilmesi, Vocathlon University Programının gerçekleştirilmesi, İhtisas Odaklı Girişimcilik ve Kuluçka Programının gerçekleştirilmesi, Başarılı Girişimlerin Desteklenmesi ve Girişimci Yatırımcı Programlarının gerçekleştirilmesi öncelikli iş birliği alanları olarak belirlendi.

3 ildeki gençler katılabilecek

Kastamonu’da yaşayan gençler öncelikli olmak üzere, TR82 Bölgesinde yer alan Kastamonu, Çankırı ve Sinop’ta eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden veya girişimcilik ekosistemine dahil olma motivasyonuna sahip gençler de bu protokolün hedef kitlesini oluşturuyor. Atılan imzalarla girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi ve bölge kalkınmasına yönelik Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesinde iş birliği içerisinde olunması hedefleniyor.

Yorumlar (0)