İzmir Valiliği, 11. Onur Haftası kapsamında yarın İzmir’de düzenlenecek toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş-pankart asma, protesto eylemi, piknik, şenlik, festival gibi tüm eylem ve etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Valilikten bugün yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

 “YAPILMAK İSTENEN ETKİNLİKLER HER TÜRLÜ PROVOKASYONA AÇIK”
“Basın yayın organları ve sosyal medya platformlarından kimi LGBTİ (lezbiyen, gay, biseksüel, trans ve intersex) dernekleri, benzeri oluşumlar ve gruplar tarafından, haziran ayının sonlarında ‘Onur Haftası’ adı altında ilimizin de aralarında yer aldığı bazı illerde etkinlikler gerçekleştirilmek istendiği anlaşılmaktadır.

Genel ahlaka karşı bir takım tutum ve davranışlar içeren bu tür etkinliklerin toplumun tepkisine yol açabileceği değerlendirilmekle birlikte, radikal görüşlere sahip kimi kişi ve gruplar tarafından, sosyal medya platformları ve bazı basın yayın organları üzerinden, yapılması istenen etkinliklere karşı tepki gösterildiği bilinmektedir.

Tüm bunlar göz önüne alındığında; yapılmak istenen etkinliklerin her türlü provokasyona ve eyleme açık olduğu, toplumda farklı görüşteki grupların bir araya gelerek çıkarabileceği muhtemel olaylar ile kamu huzuru ve genel asayişin bozulabileceği, özellikle açık yer toplantılarına katılacaklar da dâhil olmak üzere halkın huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, genel sağlığın ve genel ahlakın, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının zafiyete uğrayabileceği değerlendirilmektedir.

 “GENEL AHLAKIN KORUNMASI AMACIYLA ETKİNLİKLER YASAKLANDI”
Bu nedenle kamu esenliğinin ve genel asayişin devamının sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın, genel ahlakın ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin korunması amacıyla, LGBTİ ‘İzmir 11. Onur Haftası’ adı altında planlanan toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş/pankart asma, protesto eylemi, piknik, şenlik, festival vb. eylem/etkinlikler, kamu düzeni ve milli güvenliğin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, kişi güvenliğinin sağlanması, kişilerin çalışma ve seyahat hürriyetlerinin korunması, olası şiddet ve terör olaylarının önüne geçilmesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesi gereğince 24.06.2023 günü saat 00:01’den 25.06.2023 günü saat 23:59’a kadar, iki gün süre ile açık yerlerde İzmir ili genelinde il sınırları dahilinde yasaklanmıştır.”