Mayıs ayında İstanbulluların evdeki gündemi Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu.

Araştırmaya katılan katılımcıların yüzde 48.6’sı Mayıs ayında evde en çok konuşulan konunun 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi, yüzde 34.5’i ise ekonomik sorunlar olduğunu belirtti.

Nisan ayında ekonomik sorunlar evde en çok konuşulan konular arasında ilk sırada yer alırken, Mayıs ayında ekonomik sorunlar seçim gündeminden sonra geldi.

İstanbul’un gündemi Mayıs ayında da ekonomik sorunlar oldu.

Katılımcıların yüzde 48.4’ü ekonomik sorunların Mayıs ayında İstanbul’un gündemi olduğunu belirtti. İkinci sırada yüzde 18.5 ile 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi yer aldı. Üçüncü sırada ise yüzde 12.3 ile kamuya ait alanlardaki kaçak yapıların İBB tarafından yıkılması yer aldı. 

Bir önceki ayla karşılaştırıldığında İstanbul’un gündeminin ekonomik sorunlar olduğunu belirtenlerin oranında yüzde 18.4 artış görüldü. 

İstanbul’da geçinebildiğini belirtenlerin oranı yüzde 24.1.

Mayıs ayında katılımcıların yüzde 24.3’ü bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, yüzde 11’i aslında pek geçinemediğini, yüzde 40.4’ü kıt kanaat geçinebildiğini, yüzde 24.1’i ise geçinebildiğini ve kenara para koyabildiğini belirtti.

Türkiye ekonomisinin iyileşeceğini düşünenlerin oranı geçen aya göre azaldı.

Mayıs ayında katılımcıların yüzde 30.1’i Türkiye ekonomisinin iyileşeceğini belirtirken yüzde 31.6’sı değişmeyeceğini, yüzde 38.2’si ise kötüleşeceğini belirtti. 

Türkiye’nin ekonomisinin iyileşeceğini düşünenlerin oranı Nisan ayında yüzde 48.5 iken bu oran Mayıs ayında yüzde 30.1’e düştü.

İstanbulluların son üç aydaki en stresli ayı Mayıs oldu.

Katılımcılara Mayıs ayındaki duygu halleri soruldu ve 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi. İstanbulluların ortalama stres seviyesi 7.6 olarak ölçülürken kaygı seviyesi 6.7 olarak ölçüldü. Mayıs ayındaki yaşam memnuniyeti ve mutluluk seviyesi 4.6 olarak ölçüldü.  

İstanbulluların stres seviyesi Nisan ayına göre arttı. Nisan ayında stres seviyesi, 7.1 iken Mayıs ayında 7.6 olarak ölçüldü. Mutluluk seviyesi ise geçen aya göre azaldı. Nisan ayında mutluluk seviyesi 4.9 iken Mayıs ayında 4.6 olarak ölçüldü.

Ülkenin ekonomik durumu ve siyaset, gelecek hakkında umutsuzluğa neden oldu.

Katılımcıların geleceğe dair umutlarını 10 üzerinden puanlamaları istendi. İstanbulluların geleceğe dair umudu 4.2 olarak ölçüldü. 

İstanbulluların geleceğe dair umudunu azaltan nedenler ise sırasıyla yüzde 77.9 ile ülkenin ekonomik durumu ve yüzde 43.9 ile ülkedeki siyasi durum olarak belirtildi.