Soykırım suçunun, 1948 tarihinde kabul edilen ve 1951 yılında yürürlüğe giren “Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme” ile ortaya konulduğunu ifade eden ASİMED Başkanı Savaş Eğilmez, “Bu sözleşmenin 2. maddesinde soykırım suçunu oluşturan eylemler sıralanmaktadır. Buna göre bir grubu ulusal, etnik, ırksal veya dini olarak, kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla işlenen; gruba mensup olanların öldürülmesi. Grubun mensuplarına ciddi surette bedensel veya zihinsel zarar verilmesi. Grubun bütünüyle veya kısmen, fiziksel varlığını ortadan kaldıracağı hesaplanarak, hayat şartlarının kasten değiştirilmesi. Grup içinde doğumları engellemek amacıyla tedbirlerin alınması. Gruba mensup çocukların zorla bir başka gruba nakledilmesi fiillerden herhangi biri soykırım suçunu oluşturmaktadır. Aynı sözleşmenin 3. maddesinde de cezalandırılacak eylemler şu şekilde sıralanmaktadır; soykırımda bulunmak, soykırımda bulunulması için iş birliği yapmak, soykırımda bulunulmasını doğrudan ve aleni surette tahrik etmek, soykırımda bulunmaya teşebbüs etmek, soykırıma iştirak etmek” dedi.

“Filistinlilerin organlarını çalıyorlar”
İsrail devletinin, yıllardır Filistin halkına karşı söz konusu suçların tamamını işlemiş ve hız kesmeden işlemeye devam ettiğini belirten Eğilmez, “Tüm bu vahşet dolu eylemlerin üzerine öldürdükleri masum insanların organlarını çalıp İsrail’i hastalara verdiler. Bu açıdan ortada yargılanması ve cezalandırılması gereken soykırım ve çok sayıda savaş suçu bulunmaktadır. 7 Ekim tarihinden önceki suçlar bir kenara bırakılsa dahi İsrail’in son 88 günde Gazze halkına özellikle çocuk ve kadınlarına yönelik öldürme, maddi ve manevi işkence yapma, yaralama, sivil yerleşim yerlerini, hastaneleri, okulları ve mülteci kamplarını bombalama, temel hayati ihtiyaçlardan mahrum bırakma gibi sistematik saldırıları, bu suçların tamamını işlediğini göstermektedir. İsrail’in Filistin topraklarındaki eylemleri, uluslararası hukuk açısından tartışmasız bir şekilde soykırım ve etnik temizliktir” diye konuştu.

“Kampanyaya herkesi desteğe davet ediyoruz”
İsrail’in Filistin’de işlediği savaş suçları; Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Birleşmiş Milletler Özel Raportörleri, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Sınır Tanımayan Doktorlar ve Uluslararası Af Örgütü gibi kuruluşlar ve insan hakları uzmanları tarafından net bir şekilde kayıt altına alınarak kabul edildiğini hatırlatan ASİMED Başkanı Savaş Eğilmez, sözlerine şöyle devam etti:
“İşte İsrail’in Filistin halkına karşı işlediği soykırım suçundan dolayı, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek olan olimpiyat oyunlarından men edilmesi için Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) olarak bir kampanya başlatmış bulunmaktayız. Bu kampanya kapsamında İsrail’in işlediği savaş suçlarını içeren ve neden bir anlamda barışında sembolü olan olimpiyat organizasyonunda olmaması gerektiğini anlatan metni Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanlığı’na göndermeye başladık. Tüm vatandaşlarımızdan Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin sosyal medya hesaplarına (olympics), İsrail’in olimpiyatlardan men edilmesi konusundaki taleplerini iletmesini rica ediyoruz. Bu kampanya istediğimiz şekilde sonuçlanmasa dahi kampanyanın uluslararası kamuoyunun dikkatini çekeceğinden hiç şüphemiz yoktur. Biz dernek olarak milletimizin, devletimizin ve dünyadaki tüm mazlumların yanında ve zalimlerin karşısında olmaya devam edeceğiz.”