İl ve ilçe bazında hane başına tahsis edilecek kömür miktarı, bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları, kömürün ısıl değerleri ile afet, acil durum ve benzeri unsurlar dikkate alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlenecek.

Vakıflar tarafından muhtaçlık kriterine uygun olarak belirlenen ihtiyaç sahibi hane sayıları, Bakanlığın değerlendirmesinin ardından kesinleşecek. Ailelere yapılacak kömür sevkiyatları, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü'nün görüşleri doğrultusunda Bakanlıkça belirlenecek kriterlere göre düzenlenen sevkiyat programı dahilinde gerçekleştirilecek.