Zaman içerisinde birçok kez değişikliğe uğrayan hipokrat yemini, günümüzde halen bazı çevreler tarafından tartışılıyor. Örneğin Hipokrat dönemindeki asıl metinde Asklepios üzerine yemin ediliyordu fakat günümüzde onur üzerine yemin edilmektedir. Peki Hipokrat yemini nasıl edilir? İşte Hipokrat yemin metni...

Türk Tabipleri Birliği tarafından yayınlanan metin şöyledir:

Hekimlik mesleğinin bir üyesi olarak;

Yaşamımı insanlığın hizmetine adayacağıma,

Hastanın sağlığına ve esenliğine her zaman öncelik vereceğime,

Hastamın özerkliğine ve onuruna saygı göstereceğime,

İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime,

Görevimle hastam arasına ; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğime ,

Hastamın bana açtığı sırları, yaşamını yitirdikten sonra bile gizli tutacağıma,

Mesleğimi vicdanımla, onurumla ve iyi hekimlik ilkelerini gözeterek uygulayacağıma,

Hekimlik mesleğinin onurunu ve saygın geleneklerini bütün gücümle koruyup geliştireceğime,

Mesleğimi bana öğretenlere, meslektaşlarıma ve öğrencilerime hak ettikleri saygıyı ve minnettarlığı göstereceğime,

Tıbbi bilgimi hastaların yararı ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için paylaşacağıma,

Hizmeti en yüksek düzeyde sunabilmek için kendi sağlığımı, esenliğimi ve mesleki yetkinliğimi korumaya dikkat edeceğime,

Tehdit ediliyor olsam bile, tıbbi bilgilerimi, insan haklarını ve bireysel özgürlüklerini çiğnemek için kullanmayacağıma,

Kararlılıkla, özgürce ve onurum üzerine,

Ant içerim.

Peki Hipokrat Kimdir?

Hipokrat, antik Yunanistan'da yaşamış olan bir hekim ve filozoftur. Genellikle "modern tıbbın babası" olarak anılır ve tıp tarihinde büyük bir rol oynamıştır. Hipokrat, tıp eğitimi, meslek etiği, semptomların tanılanması ve hastalıkların tedavisi gibi alanlarda çalışmalar yürütmüştür. Ayrıca, hekimlik mesleği için etik kuralların ilkelerini oluşturmuştur.

Hipokrat'ın hayatı hakkında çok fazla bilgi yoktur, ancak antik kaynaklara dayanarak, M.Ö. 460-370 yılları arasında Kos adasında doğduğu tahmin edilmektedir. Babası, tıp alanında çalışan bir hekimdi ve Hipokrat'a tıp eğitimi verdi. Hipokrat da bu eğitimden yararlanarak tıp alanında önemli bir figür haline geldi.

Hipokrat Yemini, 4 bölümden oluşur. İlk bölümde, hekimlerin hastaların iyiliğine odaklanmaları ve hastaların zarar görmemesi için ellerinden geleni yapmaları gerektiği belirtilir. İkinci bölümde, hekimlerin mesleki sorumlulukları ve hekimlik mesleğindeki saygınlıkları vurgulanır. Üçüncü bölümde, hekimlerin mesleki davranışları ve onların hastalarına karşı nasıl davranmaları gerektiği belirtilir. Dördüncü ve son bölümde ise, hekimlerin hastaların gizliliğini korumaları gerektiği vurgulanır.

Hipokrat Yemini'nin günümüzdeki yeri, tıp mesleğinin etik ilkelerini belirlemede önemli bir rol oynamaktadır. Birçok ülkede, hekimler mezuniyetlerinde Hipokrat Yemini etkinliklerine katılmakta ve yeminlerini etmekteler. Hipokrat Yemini, hastaların haklarını korumak, tıp mesleğinin saygınlığını sağlamak ve hekimlerin mesleki sorumluluklarını belirlemek için bir araç olarak kullanılmaktadır.

Ancak, Hipokrat Yemini'nin modern tıp uygulamalarında bazı eleştirileri de bulunmaktadır. Yeminin bazı bölümleri, günümüz tıbbı tarafından geçersiz kılınmıştır ve bazıları da yeniden yorumlanmıştır. Örneğin, yeminin gizlilik bölümü, teknolojinin gelişmesiyle birlikte zorlaşmış ve bu nedenle yeniden değerlendirilmektedir.