Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde stratejik plan hazırlık çalışmalarına ilişkin eğitim programı düzenlendi.

Giresun’da ilk kez yapılacak olan çalışmayla ilgili sürecin başladığını bildiren Başhekim Doç. Dr. Berkan Şahin ’’Yapılacak çalışma sonunda hastanemizin 5 yıllık stratejik eylem planı hazırlanmış olacak. Bu doğrultuda Stratejik Plan Hazırlama çalışma ekibini oluşturduk. Hastane bünyesinde yapacağımız çalışma ve uygulayacağımız projelerimiz için farkındalık oluşturmak, çalışanlarımızın motivasyonlarını sağlamak amacıyla bu eğitim programını düzenlendik. Bu doğrultuda Stratejik Plan Hazırlama sürecimizin kurumumuz ve ilimiz için hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Eğitim programında, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sedat Bostan bir sunum yaptı. Sunumda; stratejik planlamanın hukuki dayanakları, özellikleri, önemi, neden stratejik plan yapıyoruz ve gelinen noktada mevcut durum ile stratejik planlama sürecine ilişkin yapılanlar ve yapılması gerekenler hususunda özet bilgiler verdi.