Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Giresun’da 250 rakıma kadar olan sahil kesimde 12, 250-500 rakımda orta kesimde 17 ve 500 rakım üzerindeki yüksek kesimlerde ise 24 Ağustos hasat tarihleridir. Hasat zamanı için dalda bulunan fındığın nem oranının yüzde 30’un altına düşmesi, fındık sert kabuğunun yüzde 75 oranında kızarması, danelerin sert kabuğunun içinden kolayca çıkabilmesi, ve iç fındık zar renginin koyu krem rengine dönüşmesi gerekmektedir. Ayrıca sağlam ve dolgun meyveleri taşıyan fındık dallarının sallandığı zaman mevcut meyvelerin yüzde 75’inin daldan döküldüğü belirlenince hasadın başlanması gerekir. Tam hasat olgunluğuna ulaşmadan toplanan fındıklar kurutulduktan sonra dıştaki meyve kabuklarının rengi donuk kalır. Erken hasat edildiği takdirde meyve kalitesi düşer, fındıkların uzun süre muhafaza edilmesi güçleşir ve kolay bozulur. İç dolgunluğu düştüğü için randıman düşük olur. Fındıkta aflatoksin oluşmaması için toplama tarihi resmi olarak ilan edildiği tarihten önce toplanılmamalıdır” denildi.